Advertisement

Gelecek yıl 14,5 milyar liraya çıkacak tarımsal destek bütçesinden en büyük payı, 4 milyar 78 milyon lirayla alan bazlı tarımsal destek ödemeleri alacak.

2018 Yılı Programına göre, tarımsal destek bütçesi gelecek yıl 14,5 milyar liraya yükselecek.

Söz konusu bütçeden en büyük payı, 4 milyar 78 milyon lirayla alan bazlı tarımsal destek ödemeleri alırken, fark ödemesi destekleme hizmetleri için 3 milyar 548 milyon lira, hayvancılık için de 4 milyar 36 milyon lira kaynak ayrıldı.

Alan bazlı tarımsal destekleme ödemelerinin 342 milyon lirası organik tarım, iyi tarım, toprak analizi küçük işletme desteği için kullanılacak.

2018'de fındık için 850 milyon lira, gübre için 953 milyon lira, mazot için 1,5 milyar lira, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı için 168 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanlarının korunması için 79 milyon lira ödeme yapılacak.

Telafi edici ödemeler kapsamında çay budama tazminatı ve masrafları için 186 milyon lira destek sağlanacak.

Gelecek yıl, fark ödemesi destekleme hizmetlerine ayrılan bütçenin 1 milyar 23 milyon lirası hububat ve bakliyat, 170 milyon lirası çay, 2 milyar 356 milyon lirası ise soya fasulyesi, kütlü pamuk, zeytinyağı, ayçiçeği, kanola, aspir ve dane mısır gibi arz açığı olan ürünler için kullanılacak.

Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklere 1 milyar 724 milyon lira, tarım sigortası destekleme hizmetlerine 958 milyon lira, diğer tarımsal amaçlı desteklere ise 171 milyon lira bütçe ayrıldı.

Tarım destekleme bütçesinin 2016, 2017 ve 2018 itibarıyla dağılımı şöyle:


Destekleme Bütçesi (Cari fiyatlarla, milyon TL)

 

2016

2017*

2018 (program)

Alan Bazlı Tarımsal Destek Ödemeleri

3.304

3.180

4.078

Alan Bazlı Ek Ödeme(organik tarım, iyi tarım, toprak analizi)

321

295

342

Mazot

720

700

1.500

Gübre

880

800

953

Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanımı

213

225

168

Çevre Amaçlı Tarım Alanlarının Korunması

135

140

79

Fındık

850

835

850

Telafi Edici Ödemeler

186

185

186

Patates Siğili Desteği

15

0

0

Çay Budama Tazminat ve Masraftan

171

185

186

Fark Ödemesi Destekleme Hizmetleri

3.174

3.338

3.548

Hububat ve Bakliyat

800

760

1.023

Çay

170

168

170

Arz Açığı Olan Ürünler

2.204

2.410

2.356

Hayvancılık Destek Ödemeleri

3.031

3.815

4.036

Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarımsal Destekleme

1.169

1.436

1.724

Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri

704

865

958

Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler

107

135

171

Genel Toplam

11.489

12.770

14.514

AA