Advertisement

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca şeker kotaları belirlendi.

Buna göre, 2017-2018 pazarlama yılına ait şeker kotası 2 milyon 670 bin ton olarak tespit edilerek, şeker üreten şirketlere tahsisi yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Şeker Kurumunun kapatılarak tüm görevlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredildiği hatırlatıldı.

Bu devirle Bakanlığın, ham maddesi tarımsal faaliyet sonucunda elde edilen, mamul maddesi ise gıda olarak kullanılan şeker sektöründe, üretimden tüketime kadar olan sürecin tamamında sorumlu ve yetkili kılındığı vurgulanan açıklamada, kararnamenin yayımlanmasını takiben Bakanlık tarafından her türlü tedbirin geciktirilmeden alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda ilk olarak, pancar üreticileri ile vatandaşların ve sektörde yer alan tüm şeker üreticilerinin hak ve sorumluluklarını koruyacak çalışmaların başlatıldığına işaret edildi. Bu doğrultuda sektörün beklediği bir konu olan ve 4634 Sayılı Şeker Kanunu hükümlerince daha önce Şeker Kurulunca tespit edilen şeker kotalarının, yeni düzenleme çerçevesinde Bakanlıkça belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, şeker üretiminde ve arzında istikrarı sağlamak üzere 2017-2018 pazarlama yılına ait şeker kotasının 2 milyon 670 bin ton olarak tespit edildiği ve şeker üreten şirketlere tahsisinin yapıldığı bildirildi.

Şirketlerin şeker kotalarının, geçmiş yıllara ait üretim, satış ve stok durumları ile mevcut piyasa verileri ve pazarlama yılına ait öngörüler dikkate alınarak belirlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2017-2018 pazarlama yılı için belirlenen 2 milyon 670 bin ton 'A Kotası Şeker', 2 milyon 403 bin tonu pancar şekeri üreten şirketlere, kanunun öngördüğü yüzde 10 sınırı olan 267 bin tonu ise nişasta bazlı şeker üreten şirketlere tahsis edilmiştir. Ayrıca güvenlik payı için bulundurulmak üzere yüzde 5 oranında 120 bin ton şeker 'B Kotası' olarak tespit edilmiştir. Gelecek dönemi kapsayan 2018-2019 pazarlama yılına ait şeker kotaları da en kısa sürede tespit edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır."

"Şeker sektörü etkin bir şekilde izlenip denetlenecek"

Açıklamada, 696 Sayılı KHK sonrasında, daha önce iki farklı kurum tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemlerin 81 il ve bütün ilçelerde yaygın bir teşkilat ağı olan Bakanlıkça tek elden bütüncül bir yaklaşımla yürütüleceği ifade edilerek, bu doğrultuda gelecek dönemde pancar kotalarının adaletli bir şekilde çiftçilere tahsis edilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı vurgulandı.

Toprak ve su kaynaklarının korunmasının yanı sıra şeker pancarı üretiminde verimliliğin sürdürülebilmesi için münavebeye (ekim nöbeti) uygun ekim yapılmasının sağlanacağına işaret edilen açıklamada, hayvansal üretimde yem ihtiyacı dikkate alınarak, münavebe yıllarında yem bitkileri yetiştiriciliğini teşvik edecek şekilde şeker pancarı üretiminin planlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Şeker sektörü etkin bir şekilde izlenip denetlenecektir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu şekerin yurt içinde sağlıklı bir şekilde üretilmesi ve piyasaya arz edilmesine yönelik çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı.