Advertisement

6. Gıda Güvenliği Kongresinde konuşan FAO Gıda Güvenilirliği ve Tüketici Koruma Yetkilisi Mary Kenny, "İklim değişikliği gıda kaynaklı hastalıkların tedavisini zorlaştıracak" dedi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Güvenilirliği ve Tüketici Koruma Yetkilisi Mary Kenny iklim değişikliği ve gıda güvenilirliği üzerine İstanbul´da gerçekleşen 6. Gıda Güvenliği Kongresi´nde bir konuşma yaptı. Kenny gıda güvenilirliğinden taviz vermenin; çevresel kirleticiler ve patojenlerin profillerindeki değişikliklerden çeşitli toksinlerden artan kirliliğe ve hijyen risklerine kadar birçok nedenden kaynaklanabileceğini söyledi.

FAO tarafından yayınlanan açıklamada, iklim değişikliğinin, aşırı hava olayları ve artan sıcaklıkların gıda ve tarımı da yakından ilgilendirdiği ve gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesinin daha zor hale geleceğini söylüyor.  

Mary Kenny gıda güvenilirliği yönetiminde riske dayalı bir yaklaşımın önemini vurgulayarak, "Gıda güvenilirliği riskleri gıda zincirinin herhangi bir aşamasında, birincil üretimden tüketime kadar ortaya çıkabilir. Gıda güvenilirliği yetkilileri bir dizi kritik gıda güvenilirliği ve kalite sorununu ele almak için sürekli çalışmalıdır. Doğası gereği mikrobiyolojik veya kimyasal olabilir; bu konular iyi anlaşılmakta ama yine de birçok bağlamda zorluklar sunmaktadır. Örgüt, gelişmekte olan ülkelere gıda güvenilirliği durumlarındaki değişiklikleri dikkate almada, uluslararası işbirliğini teşvik etmede ve genel olarak iklim değişikliğinin gıda güvenilirliği için ne anlama geldiğinin anlaşılmasının iyileştirilmesine yardım etmekte önemli bir role sahip" dedi.