Advertisement

Kayseri Şeker Fabrikasının 63’üncü genel kurulunda Şeker sektör temsilcileri adına konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Özelleştirilip de teslim edilemeyen şeker fabrikaları sektörde kaosa yol açabilir” dedi.

Türkiye’de şeker pancarı çiftçisinin özelleştirme sürecinden dolayı pancar ekmekten imtina ettiğini ifade eden Akay, "Pancar ekiminden önemli bir kaçış var. Bu ekilen pancarlar da eğer sağlıklı bir şekilde üretilemezse yani şekere dönüştürülemezse, fabrikalarda işlenemezse ortaya çıkacak sonucun vahametini dikkatinize sunmak durumundayız. O nedenle şimdi sektörün bütün temsilcilerinin, sektörde rol alan bütün kuruluşların ve kişilerin bu işe sahip çıkmak mecburiyeti var. Yani bu kaos giderek eğer derinleşirse bu şeker sektörü altından kalkamayacağı bir badireyle karşı karşıya kalır ve bu da şeker sektörünün yok oluşa gitmesi demektir" uyarısında bulundu.

Akay, sözlerini şöyle sürdürü: "Türkiye’de kamuya ait şeker fabrikalarından 13 tanesi satıldı. Bunlardan şuana kadar yedi tanesi teslim edildi. Altı tanesi henüz teslim edilemedi. Şuanda devletin elinde 17 tane fabrika var. Devlet elindeki fabrikaların çalışacağını düşünüyoruz. Özelleştirme sonrası teslim edilen fabrikaların da teslim edileceğini düşünüyoruz. Ama bu teslim edilemeyen altı şeker fabrikasının durumunun ne olacağı konusu, bundan sonraki süreçte şeker sektörü adına, pancar çiftçisi adına, sektörün geleceği adına önemli bir sorudur. Bu sorunun cevabının acil bir şekilde bulunmasına ihtiyaç var.
Çünkü bugüne kadar teslim edilemeyen bu fabrikalarda şuana kadar herhangi bir revizyon çalışmasına tabi tutulmadı. Biz Kayseri Şeker olarak, işi bilen bir kuruluş olarak bu konuda hem ekonomik imkanları olan bir kuruluş olarak, insan kaynağı gücü olan bir kuruluş olarak, Turhal Şeker Fabrikasında revizyonu yapalım, fabrikayı kampanyaya yetiştirelim diye bir buçuk aydır gece gündüz demeden bu konudaki ciddiyetimizi ve dikkatimizi kaybetmeden çalışma yapıyoruz."

Özelleştirildiği halde daha teslim edilmemiş fabrikalarda hiçbir revizyon işlemi yapılmadığına dikkat çeken Akay, söz konusu fabrikaların şimdi teslim edilse bile kampanya dönemlerine revizyonunun nasıl yetişeceğine ve fabrikaların nasıl çalışacağına dair soru işaretleri bulunduğunu belirtti.

Akay, akıllardaki soru işaretini şöyle sıraladı: "Teslim edilmese Türk şeker bunları nasıl çalıştıracak? İşin doğrusu bu soruların cevabı bütün sektörü, şu anda pancar ekmiş çiftçilerin pancarlarını ve çiftçilerin durumunu ilgilendiriyor. Onun için bu konuda sessiz kalmak sorunları ifade etmemek doğru değildir."

Orta Anadolu çiftçisi açısından pancardan başka bir alternatif ürün olmadığını savunan Akay, "Başka bölgelerde Ege bölgesinde Trakya'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de çiftçilerin alternatif ürünleri ve alternatif üretimleri olabilir. Ama Uşak’tan Muş’a kadar olan Orta Anadolu coğrafyasında bulunan çiftçilerin geçimini sağlayacakları en önemli ürün şekerpancarıdır. Şekerpancarı feda edilecek bir ürün değildir. Şekerpancarı yok farz edilecek bir ürün değildir. Türkiye'de tarımsal ve bitkisel üretimde şeker pancarı ikinci sırada üründür" dedi.

Geçen yıl en fazla üretilen ürünlerin silajlık mısır, buğday ve şeker pancarı olduğunu dile getiren Akay, "Bazen buğday öne geçiyor. Silajlık Mısır belki ikinci plana düşüyor ama Türkiye'de çiftçinin ürettiği ilk üründen bir tanesi şeker pancarıdır. Dolayısıyla ilk üç üründen birisi, tonaj olarak şekerpancarı olmanın yanında çiftçinin para kazandığı en önemli üründür. Yani çiftçi buğday üretiyor ama buğdaydan yeterli para kazanamıyor. Kazandığı en önemli ürün şeker pancarıdır. Onun için Şeker Pancarı feda edilecek bir ürün değil” diye konuştu.