Advertisement

TCMB dün açıklanan enflasyon verisi sonrası Eylül aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Tüketici fiyatlarının Eylül ayında yüzde 3,08 oranında arttığı, yıllık enflasyonun 3,24 puan yükselişle yüzde 83,45 olduğu, bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonunun alkol-tütün-altın grubunda bir miktar
gerilerken, diğer alt gruplarda yükseldiği hatırlatıldı.

Enflasyondaki artışa en belirgin katkı enerji ve hizmet gruplarından geldiği ifade edildi.

Değerlendirmede "Enerji enflasyonu, uluslararası ham petrol fiyatlarına paralel olarak gerileyen
akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına karşın, elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemler ile katı yakıt fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak önemli ölçüde yükselmiştir. Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselirken, özellikle ulaştırma hizmetleri ve kira alt gruplarındaki artışlar öne çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

Gıda yıllık enflasyonunun alt gruplar genelinde yükseldiği, temel mal grubunda yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda gerilerken diğer alt gruplarda arttığı vurgulandı.

Jeopolitik gelişmelere paralel olarak yüksek seyreden doğal gaz fiyatlarının yurt içi enerji fiyatlarına yansıması neticesinde elektrik üretimi ve gaz imalatı öncülüğünde üretici fiyatlarındaki artışın hızlandığı ifade edilerek "Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri bir miktar yavaşlarken yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir." değerlendirmesine yer verildi.