Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs Ayı Finansal İstikrar Raporu yayınlandı.

Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlendiği belirtilen raporda, reel sektörün Döviz açık pozisyonunun kademeli olarak gerilediği belirtildi.

TCMB raporunda son dönemde açıklanan veriler ışığında ekonomide dengelenme eğiliminin sürdüğünün altı çizilirken, sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyinin bankacılık sektörünün dayanıklılığını desteklediği ifade edildi.

"Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken, iktisadi politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir." ifadesi yer alan TCMB raporunda, Türkiye'nin hanehalkı borçluluğunun gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında seyrettiği vurgulandı.

Bankanın raporunda "Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari dengedeki iyileşmenin sürmesi bekleniyor." dendi.