Advertisement

Tane tane yazalım:

ABD, Suriye'den çekilmeye karar verdi.

Suriye'deki İŞİD başta olmak üzere terör unsurlarıyla mücadele görevi Türkiye'ye, yani Türk askerine kaldı.

Suriye'nin imarı Suudi Arabistan'a, İsrail'le dostane ilişkiler sürdürme ödevi ise Ürdün'e verildi.

Rusya, Şam yönetiminin yani Beşar El Esad'ın hamisi olarak tescil edildi.

AB hadiseyi şimdilik, "du bakali n'olcek" gözlüğüyle takip ediyor. Burada en kritik durumdaki pozisyon AB'ye değgindir, zira AB'nin durumu bir süre sonra Çoban'la Ağa'nın "buradan öyle görünüyor" hikayesine dönebilir. Hikayeyi anlatmıyorum, yer ve zaman kaplamasın diye.

Biraz geriye götürmek istiyorum sizi. Çok değil 1968'lere. Stalin sonrası SSCB dönemine. Brejnev(kendisi Kırım'ı Ukrayna'ya bahşetmiştir) "Tüm Sosyalist Ülkelerde Durumun Korunumu Yasası" nedeniyle, Çekoslovakya'ya müdahale etmiştir. Prag Baharı'nı "kış"a döndürmüştür. O kadar ki, birgün Prag'da bir kalkışma olabileceğini varsayarak, Çekoslovakya'ya giden tüm yolları -tanklar için daha elverişli olsun diye- zift asfalt yerine beton yol olarak yaptırmıştır. Nitekim, Prag Baharı'na müdahale sözkonusu olduğunda Sovyet Tankları "ışık hızı ile" Çekoslovakya içlerine girmiş ve isyanı sönümlendirmiştir.

Aynı yıl(1968) Leonid Brejnev, ünlü Sovyet Doktrini'ni sirküle etmiştir. Doktrini bir cümle ile izah ediyorum: SSCB, ana Sosyalist ülke olarak bugün kontrol ettiği coğrafyalara ilaveten istikbalde askerlerinin çizmelerini Akdeniz'in ılık sularında yıkamayı hedeflemektedir.

Ilık denizler neresi?

1) Hint Okyanusu

2) Akdeniz

Hint Okyanusu İngiliz tahakkümüne karşı ayaklanan mazlumların coğrafyası olduğuna göre, geriye bir tek seçenek kalıyor: Akdeniz

Takvim yapraklarını devirin: Yarım Yüzyıl bu tarafa 2018'e gelin.

Doktrin capcanlı ve ayakta.

Obama'nın da bir doktrini vardı 2000'li yılların başında: Hiçbir Amerikan askerinin çizmeleri yabancı topraklara değmeyecektir.

Bu doktrinin ömrü uzun sürmedi zira Arap Baharı ve ardından Suriye hadisesi başgösterince Amerikan askerlerinin çizmeleri ister istemez ABD toprakları dışına bastı.

Bitiriyorum:

Suriye Savaşı, ABD'ye ve Obama sonrası Amerikan iktidarlarına şunu öğretti: Amerikan askerleri ile çözüm sağlanamıyor. Çözüm ne? Geleneksel CIA yöntemleri. İşte bu yüzden ABD bugün bölgeden çekiliyor. Bölgeyi, tıpkı İngilizler'in 19. yüzyılda yürüttüğü gibi "uç beyleri" ile yönetmek istiyor. Bu uç beylerinin hangi ülkeler olduğunu yazmıyorum.

Ama şunu net ve sağlam bir şekilde yazıyorum: Rusya'nın doktrini hala ayakta.

Ne demişti Brejnev? Bir gün Rus askerleri (Akdeniz'in) ılık denizlerde çizmelerini yıkayacak!

Evet, Rus askerleri Suriye içlerine yerleşti, Tartus'ta, Lazkiye'de Akdeniz'in ılık sularına ayak bastı.

Amerika ise Obama dönemindeki doktrininin arkasında: ABD elini ateşe sokmadan Ortadoğu'yu ve bölgeyi yönetme iradesini koruyor.

Zaman, kimin lehine işleyecek?

Bunu 3-4 yıl içinde göreceğiz.