Advertisement

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı 2014 tarihli bir araştırmaya göre, Avrupa'da KOBİ'ler, her türlü destek ve teşviğe rağmen ömrünü 5 yıldan öteye taşıyamıyor. KOBİ'lerin yüzde 95'inin ömrü ilk 5 yılda bitiyor. Yine aynı araştırmaya göre, KOBİ'lerin ömrünü kısaltan en büyük 3 sorunsa şöyle sıralanıyor:

1- Sermayeye erişim güçlüğü
2- Vergi uyumunun maliyeti
3- İdari yükler

Peki bu sorunlar aşılabilir mi?

KOBİ'lerin sorunlarına uzmanıyla çözüm arayan yeni programımız KOBİ Destek'te bu hafta Deloitte Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Ahmet Cangöz'e sordum.Uzaktan ürkütücü gibi duran vergi meselesi, aslında KOBİ'ler için kolaylıkla avantaja dönüştürülebilirmiş.

Nasıl mı? Bakın şöyle:

Muhasebeci değil yönetici işi

Ahmet Cangöz, vergi konusunun, Amerikalılar'ın tabiriyle bir “boardroom” yani yönetim meselesi olduğunu söylüyor. “KOBİ'ler bu işi muhasebecilerine ya da mali müşavire devredip kenara çekilmemeli. Vergi yöneticinin işidir” diyor.

KOBİ'lerin büyük işletmeler gibi bünyelerinde bir finans müdürü ya da vergi danışmanı istihdam etmeleri zor. Bu hizmetleri daha çok dışarıdan alıyorlar. Cangöz, “İşte bu noktada , dışardan aldığımız bu hizmeti veren kişileri yani danışmanlarımızı iyi seçmeliyiz” diyor.

Ayrıca belli ölçekleri aştıkları noktada KOBİ'lerin vergi danışmanlarının yanısıra bağımsız denetim ve yönetim danışmanlarından da destek almaları gerektiğini de söylüyor.

“Denetimsiz ve plansız büyümek, yapılacak en büyük yanlışlardan biri” diye konuşuyor.

Vergiyi bizzat kendi gündemine koyan yöneticiler, söz konusu dışardan desteklerin yanısıra sektörel birliklerin, odaların yayın ve konferansları ile gazete dergi ve televizyonların vergi konusundaki haberlerini de takip ederek konuya hakimiyetlerini üst seviyeye taşıyabilirler. Ahmet Cangöz, “Yaşanan sorunların dile getirilmesi için de bu platformlar kullanılabilir” diyor.

Yeni yasa ne getirdi?

O halde vergide son gündemden haberdar olarak işe başlayalım. Kamuoyunda “torba yasa” olarak adı geçen ve içerisinde pekçok alanda yeni düzenlemeleri içeren yasalar sepeti 10 Eylül'de Meclis'ten geçti. Bu sepetin içerisinde, yine kamuoyunda duyduğunuz adıyla “vergi affı” da vardı. Ahmet Cangöz vergi ie ilgili yeni düzenlemenin 6552 Sayılı Yasa kapsamında yürürlüğe girdiğini söylüyor. Söz konusu yasaya vergi penceresinden baktığımızda, KOBİ'ler için 2 önemli fırsat var. Cangöz bu fırsatları şöyle özetliyor:

“Birincisi, mükelleflerin normalde mevcudiyetini bildikleri kesinlkeşmiş kamu borçların ilişkin bir yapılandırma getirildi. Bu borçlar daha kolay ödenir hale getirildi. Vergi borcunu ödememiş, ödeyememiş tüm KOBİ'ler bundan yararlanabilecek.

İkincisi, vergi riskinin taşınmakta olduğu bilinen, fakat bu riski bertaraf etmenin çok yüksek maliyetli olduğu bazı konular var. Yeni yasa bu konulardan biri olan 'kasa affı'nı da kapsıyor. Genellikle mükellefler bazı kayıtdışı ödemelerini kasadan ödüyorlar ama kayıtlarında çıkış yapamıyorlar ve o para kasadaymış gibi görünüyor ya da bunu ortaklarının cari hesabında gösteriyorlar. Yani kaydan mevcut olan ama fiiliyatta mevcut olmayan bazı paralar var. Bu paraları bu riski temizlemek adına kayda alsalar tutarın yüzde 50'sine yakın maliyet çıkıyor. Yeni yasa ile normalde yüzde 20 olan kurumlar vrgisi yerine bu borçlardan yüzde 3 düzeyinde bir vergi isteniyor.

Nasıl hesaplanıyor?

Diyelim vadesi Aralık 2009 olan 1000 TL borcunuz var. Yapılandırma olmasa siz bunu üzerinde birikmiş olan 839 TL'lik gecikme zammı ile birlikte ödeyecektiniz. Yapılandırılmış halinde yeni yasayla ana parayı ödüyorsunuz, birikmiş gecikme zammı yerine o dönemki ÜFE endeksiyle hesaplanmış bir tutar olan 368 lira ödeniyor. Böylece delet 471 liralık alacaktan vazgeçmiş oluyor ve KOBİ borcu için yüzde 56 avantaj elde ediyor. Yıllara göre avantaj hesabı değişiyor. Örneğin Aralık 2011'den gelen borçlarda yüzde 64 gibi bir avantaj söz konusu oluyor.

KOBİ Destek her pazartesi saat 12:30-13:00 arasında BloombergHT'de! 22 Eylül Pazartesi konumuz teknoloji, konuğumuz Logo Yazılım Genel Müdürü Buğra Koyuncu.

Sorularınızı bekliyoruz..

 

Hande Demirel
kobidestek@bloomberght.com