Advertisement

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, firmanın üç milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6 milyar TL'ye yükseltilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; şirketin mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altımilyar Türk Lirası)'na artırılmasına, tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken, şirketin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına ve hedeflenen %100'e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına karar verildiği belirtildi.

- ,

-