Advertisement

Tüketici Güven Endeksi, bu yılın Nisan ayında, Mart ayına göre yüzde 2,9 oranında azalarak, 93,9'dan 91,1 değerine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi'nin 2012 yılı Nisan ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı. Mart ayında 93,9 olan endeks, Nisan ayında 91,1 değerine düştü.

Tüketici Güven Endeksi'ndeki azalış, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum ve iş bulma olanakları ile mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına ait değerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı.

Nisan'da bir önceki aya kıyasla satın alma gücünde; mevcut dönemin 6 ay öncesine göre yüzde 2,3, gelecek 6 aylık dönemde ise yüzde 3,9 gerileme öngörüldü.

Katılımcıların gelecek 3 aydaki genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri yüzde 4,9 oranında kötüleşirken, iş bulma olanaklarının ise gelecek 6 aylık dönemde yüzde 0,8 oranında azalması bekleniyor.

Anket ile tüketicilerin kişisel mali durumlarına ve genel ekonomiye ilişkin mevcut dönem değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülüyor ve yakın gelecekte yapılması planlanan harcamalarına ilişkin eğilimleri saptanıyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici Güven Endeksi'nin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durum, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

2010, 2011 ve 2012 yıllarında aylar itibarıyla tüketici güven endeksi değerleri şöyle:AYLAR 2010 2011 2012

------ ------ ------ ------

Ocak 79,2 91,3 92,2

Şubat 81,9 93,6 93,2

Mart 84,7 93,4 93,9

Nisan 85,8 93,5 91,1

Mayıs 86,6 92,9

Haziran 88,0 96,4

Temmuz 87,5 94,8

Ağustos 87,4 91,7

Eylül 90,4 93,7

Ekim 89,0 89,7

Kasım 91,3 91,0

Aralık 91,0 92,0