Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 16,8 oranında artarak 64,79 değerini aldı. Endekste Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan sert düşüşten sonra Ekim ayının ilk yarısında bir toparlanma olduğu görülüyor.

Endeksi oluşturan soruların detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem kişisel finansal durumuna ilişkin beklentilerinde hem de Türkiye Ekonomisine ilişkin beklentilerinde önceki ayın sonuna göre iyileşme gözleniyor. Bu iyileşmenin arkasındaki en önemli faktörün finansal piyasalarda Ekim ayının ilk yarısında yaşanan pozitif hava olduğu söylenebilir. Global piyasalarda Fed’in bu yıl faiz arttırımına gitme ihtimalinin azaldığı yönünde güçlenen beklentilerin risk alma iştahını arttırdığı gözlemlendi. ABD doların zayıflaması, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişinin artması bu değişimin sonucu olarak karşımıza çıktı. Türk mali piyasalarında da TL’nin değerlendiği, faizlerin düştüğü, hisse senedi piyasasının güçlendiği bir dönem yaşadık. Geçmiş deneyimlerden bu tür gelişmelerin Tüketici Güvenini olumlu etkilediği biliniyor. Bunun yanında 1 Kasım seçimi sonrası bir şekilde hükümet kurulacağına dair beklentilerin güçlenmesi de tüketici güvenini olumlu etkilemiş olabilir. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi’nin de yüzde 23,4 artarak 79,57 değerine geldiği görülüyor. Bununla birlikte, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçen Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi yüzde 2,3 oranında yavaşlayarak da olsa düşüşünü sürdürerek 33,70 değerini almıştır. Beklentilerindeki kısmi iyileşmenin hemen tüketim eğilimine yansımadığı görülüyor.

Sonuç olarak, geçtiğimiz Haziran ayından bu yana düşüş eğiliminde olan Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Ekim ayının ilk yarısında bir miktar toparlanmış bulunuyor. Tüketici güveninin dipten dönmüş olması önemli bir gelişmedir. Fakat endeks hala düşük bir seviyededir ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 civarında aşağıdadır. Veriler geçtiğimiz Cumartesi günü Ankara’da yaşanan büyük terör eyleminin Tüketici Güvenine bir etkisi olup olmadığını yansıtmıyor. İyileşmenin devam etmesi durumunda iç talep ve büyümeye ilişkin daha pozitif bir tablonun ortaya çıkması beklenmelidir.