Advertisement

Konut Fiyat Endeksi (KFE)

KFE  2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52 oranında artarak 202,32 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,50 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,23 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı Ocak ayında 1511,75 TL/m2 iken 2016 yılı Ocak ayında 1741,17 TL/m2 olarak gerçekleşti.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE)

Türkiye genelinde, 48 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan YKFE 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,68 oranında azalarak 193,19 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,21 oranında, reel olarak ise yüzde 5,14 oranında arttı.

Üç Büyük İlin Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Konut Fiyat Endeksi

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,51, yüzde 0,44 ve yüzde 0,83 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 23,41, 12,80 ve 16,65 oranlarında artış gösterdi.

Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,48, yüzde 0,26 ve yüzde 0,65 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 21,17, 15,71 ve 15,62 oranlarında artış gösterdi.

KFE ve Bölgesel gelişmeler

2016 yılı ocak ayına ilişkin 26 düzey bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 26,79 ile TR32 (Aydın, Denizli ve Muğla) ve yüzde 23,41 ile TR10 (İstanbul), en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzey ise yüzde 3,48 ile TRC3 (Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak) ve yüzde 4,31 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman, Gaziantep) oldu.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,43 arttı

TCMB açıklamasında, konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış saf fiyat değişimlerini ölçmek amacıyla Hedonik Konut Fiyat Endeksinin (HKFE) üretilmeye başlandığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hedonik regresyon yöntemi kullanılarak, aynı veri seti ile yürütülen çalışma sonuçlarına göre, zaman içinde konutların kalitesinde önemli artışlar olduğu ve bu dönemde konut fiyatlarında meydana gelen artışın önemli bir kısmının konutların özelliklerine bağlı kalite artışından kaynaklandığı gözlenmiştir. Bu kapsamda, konutların gözlemlenebilen özelliklerinin sabit tutularak kalite artışından arındırılmış fiyat değişimlerini yansıtabilmek amacıyla oluşturulan HKFE, 2016 yılı Ocak ayından itibaren KFE ile birlikte aylık olarak yayımlanmaya başlanmıştır."

Buna göre HFKE, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,43 artarak 176,83 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,58 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,65 yükseldi. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 3,45 oldu.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,90, yüzde 0,59 ve yüzde 0,91 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 22,67, 11,03 ve 14,17 artış gösterdi. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışları sırasıyla yüzde 0,61, yüzde 1,60 ve yüzde 2,18 oldu.

2016 yılı ocak ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde; HKFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 22,67 ile TR10 (İstanbul) ve yüzde 21,13 ile TR32 (Aydın, Denizli ve Muğla), en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzey ise yüzde 0,15 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) oldu.