Advertisement
TCMB tarafından açıklanan veriye göre, Nisan sonu itibariyle özel sektörün yurtdışı uzun vadeli borcu 204.48 milyar dolara yükseldi.
 
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu nisanda 2015 yıl sonuna kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 204,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2016 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu nisanda geçen yıl sonuna kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 204,5 milyar dolara yükselirken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,4 milyar dolar azalarak 19,2 milyar dolara geriledi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin 2015 sonuna kıyasla bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmalarının ise 1,3 milyar dolar arttığı gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 94,4 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 779,5 milyon dolar artışla 4,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının ise 5,6 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun 5,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, 2015 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azalışla 13,2 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 838,2 milyon dolar artışla 2,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin, nisan sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 90'ını oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 6,4 milyar dolar arttığı görüldü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin özel alacaklılara olan borcun ise 522,5 milyon dolar azalarak 18,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara ödemeleri 72,5 milyar dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 204,5 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,4'ünün dolar, yüzde 34,1'inin avro, yüzde 5,4'ünün Türk lirası ve yüzde 2,1'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Bununla birlikte, 19,2 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun yüzde 46,5'i dolar, yüzde 32,4'ü avro, yüzde 20,8'i Türk lirası ve yüzde 0,3'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde 204,5 milyar dolarlık uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52,7'sinin finansal kuruluşların, yüzde 47,3'ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştuğu dikkati çekti. Bu dönemde kısa vadeli toplam kredi borcu ise yüzde 84,8'ini finansal kuruluşların 16,3 milyar dolarlık borcundan kaynaklandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde,1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,5 milyar dolar olduğu gözlendi.
 
AA