Advertisement
ENERJİ ABONE OL

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, binalarda enerji performansı kurallarını değiştirecek yasa 370 "Evet", 199 "Hayır" oyla kabul edildi.

Yeni kurallara göre, yapıların enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları azaltılacak.

En kötü performansa sahip binaların daha hızlı yenilenmesi sağlanacak.

AB ülkelerinde yeni kamu binalarını 2028 yılı, bütün diğer yeni binaların da 2030 yılı itibarıyla sıfır emisyonlu olması gerekecek.

Konutlarda kullanılan enerjinin 2030 yılına kadar en az yüzde 16, 2035 yılına kadar da en az yüzde 20 oranında azaltılmasını sağlayacak tedbirler alınması şart olacak.

Fosil yakıtlara sübvansiyon 2025 yılı itibariyle yasaklanacak

Üye ülkelerin 2030'a kadar en kötü performansa sahip konut dışı yapıların yüzde 16'sını, 2033'e kadar da yüzde 26'sını restore etmesi gerekecek.

Teknik ve ekonomik olarak uygun olan binalara güneş enerji paneli yerleştirilmesi hızlandırılacak.​​​​​​​

Fosil yakıtlı ısınma sistemleri ve kazanlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak. Üye ülkeler, ısıtma ve soğutmada fosil yakıtları 2040 yılına kadar aşamalı olarak ortadan kaldırmak amacıyla tedbirler alacak.

Fosil yakıtlı sistemlere sübvansiyon verilmesi 2025 itibarıyla yasaklanacak.

Tarihi binalar ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapılar bu kurallardan muaf olacak.