Advertisement

Süt ürünleri üreticisi Aynes ikinci ihalede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satıldı.

Kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamaları sonrasında, muhammen bedel olan 785 milyon 500 bin TL ile en yüksek teklifi veren Türkiye Tarım Kooperatifleri oldu. Söz konusu teklifi uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihaî kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu’na gönderdi.

Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli’deki Aynes Gıda iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci kere ihaleyle satışa çıkarıldı. 8 Eylül 2022 tarihinde TMSF’nin İstanbul’daki merkezinde yapılan ihaleye TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) ve Matlı Gıda katıldı.

İflastan kurtarılan şirkette bankalara ve tahvil sahiplerine olan eski borçların ödenebilmesi imkânı olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun resmileşmesi sonrasında Aynes Gıda “ticari iktisadi bütünlük (TİB) ihalesi” yoluyla satışa çıkarılmıştı. İlk ihalede gelen 350 milyon TL teklif düşük bulunmuş ve Fon Kurulu satışı onaylamamıştı.