Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti.

BDDK, konuyla iligli açıklama yaptı.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun(Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı ve 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca hesaplanmasına ve her ay sonu itibariyle o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için %100’ün, katılım bankaları için %80’in altına düşmemesine karar verilmiş olan Aktif Rasyosunun(AR) hesaplanmasına ilişkin, söz konusu Kurul kararlarında yer alan açıklamalara ilave olarak, 01.06.2020 tarihinden itibaren,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna raporladıkları verilere göre 31.03.2020 tarihi itibariyle, bankalar mevduatı hariç, [Türk Lirası(TL) Mevduat + Yabancı Para(YP) Mevduat] toplamı 25 milyar TL’nin altında kalan bankalara 31.12.2020 tarihine kadar bu düzenlemeye uyum için süre tanınmasına;

AR’ın pay kısmında yer verilen “Krediler” kalemindeki,

KOBİ kredilerinin,

Proje finansmanı kredilerinin ve

İhracat kredilerinin hesaplamada 1,1 katsayısı ile ağırlıklandırılmasına,

3 aydan kısa vadeli kredilerin, hesaplamada “Krediler” kalemine dahil edilmemesine,

Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları TL cinsi repoların ve ihraç ettikleri 6 aydan kısa vadeli TL finansman bonolarının hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen “TL Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına,

Bankaların (kendi aralarında yaptıkları işlemler hariç) müşterileri ile yaptıkları YP cinsi repoların, hesaplamada AR’ın payda kısmında yer verilen “YP Mevduat” kalemi altında dikkate alınmasına,

AR’ın payda kısmının hesaplanmasında, “YP Mevduat” kalemi toplamının,

YP Kredilere kadar olan kısmına 1 katsayısının

YP Kredileri aşan kısmına ise 1,75 katsayısının uygulanmasına,

Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0,75 )+ ( TCMB Swap x 0,5 ) / TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,75* )

* YP Mevduat toplamının YP Kredilere kadar olan kısmı için bu katsayı 1 olarak uygulanır.

Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.