Advertisement

Biotrend'in paylarının yüzde 5,92'sine tekabül eden 8 milyon 880 bin 418 adet payın Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında Doğanlar Yatırım Holding tarafından EBRD'ye satış işlemi tamamlandı.

Biotrend'in Kamuyu aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ise şöyle:

Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") paylarının azınlık bölümünün devri hakkında görüşmelere ilişkin olarak 14 Temmuz 2021, 12 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan açıklamalarımız ile, Şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Doğanlar Yatırım Holding"), Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan paylarının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ("EBRD") satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını ve yapılan görüşmeler çerçevesinde; Doğanlar Yatırım Holding ve EBRD arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi ("SPA") imzalandığı, gerçekleşecek hisse devir işlemleri ile kapanış işlemlerinin SPA tahtında yer alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağını ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben işlemlerin nihai sonucunun açıklanacağını bildirmiştik.

Bu çerçevede Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının % 5,92'sine tekabül eden 8.880.418 adet payın SPA uyarınca Doğanlar Yatırım Holding tarafından EBRD'ye satışı işleminin tamamlandığı Şirketimize bildirilmiştir.

Biotrend, 13 Ağustos'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, şirketin dolaylı olarak yönetim hakimiyetine sahip ortağı Doğanlar Yatırım Holding’in şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’nun altındaki azınlık bölümünü oluşturan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) satılmasıyla ilgili görüşmeler yaptığını bildirmişti.