Advertisement

Şişecam'ın iştiraklerinin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devredileceği yönündeki açıklamanın ardından ilgili şirketlerin hisse senetleri güçlü yükseldi.

İlgili şirketler tarafından Perşembe günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada Şişecam'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanacağı belirtildi.

Cuma günkü işlemlerde TSİ 13:45 itibarıyla Anadolu Cam hisseleri yüzde 5.26,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 12.30, Denizli Cam yüzde 10.85, Soda Sanayii yüzde 5.40, Trakya Cam yüzde 14.88 değer kazandı.

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin KAP açıklamasının metni şu şekilde:

Şirketimizin 30 Ocak 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda; verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliği değerlendirilerek, Şişecam'ın faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını ve yatırımcılarımızın da işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda; Şirketimizin piyasa değerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.