Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına dair biyoteknoloji istatistiklerini yayınladı.

Türkiye'de 2019 yılında 363 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü. Söz konusu girişimler, ürünlerinde veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullandı ve/veya biyoteknoloji Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti gerçekleştirdi. Biyoteknolojik faaliyet yürüten girişim sayısı, 2018 yılında 347 idi.

Biyoteknoloji uygulamaları incelendiğinde; 2019 yılında biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişimin yüzde 37,2'sinin insan sağlığı (diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı sistemler vs.), yüzde 33,6'sının tarımsal biyoteknoloji ve yüzde 26,7'sinin çevre amaçlı faaliyet yürüttüğü görüldü.

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2019 yılında en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik, "DNA/RNA" oldu. "DNA/RNA" tekniği kullanan girişim sayısının 214 olduğu görüldü.

Bu tekniği, 119 girişimin kullandığı "süreç biyoteknolojisi teknikleri" ile "hücre ve doku kültürü mühendisliği" ve 118 girişimin kullandığı "proteinler ve diğer moleküller" teknikleri izledi.

AR-GE HARCAMALARI 324 MİLYON TL

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2019 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 324 milyon 462 bin 31 TL oldu. Bu harcama, 2018 yılında 275 milyon 898 bin 295 TL olarak gerçekleşti.

Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı, 2018 yılında yüzde 1,18 iken 2019 yılında bu oran yüzde 1,10 oldu.

GİRİŞİMCİLERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL SERMAYEYE ERİŞİM

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten 363 girişime göre; biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel %60,3 ile "sermayeye erişim" iken bunu %51,0 ile "nitelikli insan kaynaklarına erişim" ve %31,7 ile "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi. Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise %51,0 ile "uluslararası piyasalara erişim" ve %50,7 ile "dağıtım ve pazarlama kanallarının eksikliği" iken bunu %49,9 ile "sermayeye erişim" ve "yasal düzenleme gereksinimleri" izledi.

Biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimler çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2019 yılında 274 girişimin 1-9 çalışanı, 51 girişimin 10-49 çalışanı olduğu görüldü. Çalışan sayısı 50-249 ve 250 ve daha fazla olan girişimler için her iki büyüklük grubunda da 19 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü.

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2019 yılında 1 821 kişi çalıştı. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların yüzde 18,0'ı doktora ve üstü, yüzde 24,2'si yüksek lisans, yüzde 39,5'i lisans, yüzde 7,6'sı yüksekokul ve yüzde 10,6'sı lise ve altı eğitim düzeyine sahipti. Tam zaman eşdeğeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 2019 yılında bin 443 oldu.

İrfan Donat - Bloomberg HT Tarım Editörü

idonat@bloomberght.com