Advertisement

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme olduğu görülüyor.

Jeopolitik gelişmeler ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ile devam eden belirsizliğin gerilemenin arkasındaki en önemli nedenler olduğunu düşünüyoruz. ABD–Çin arasındaki ticaret savaşının tekrar alevlenmesinin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmanın diğer belirsizliklerle birleşerek finansal piyasalarda yarattığı satış baskısı da düşüşe katkıda bulunmuş görünüyor. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin bir önceki aya göre yüzde 14,10 düşüşle 65,97 değerini aldığını görüyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 17,03 gerilemeyle 49,26 değerini alıyor.

Şubat ayı ile beraber önümüzdeki dönem için iç talepte hafif toparlanma sinyali veren Tüketici Güveninin Nisan ayı ile beraber bu sinyali geri aldığını görüyoruz.