Advertisement

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 1.50 milyar dolardı. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolara geriledi.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 656 milyon dolar azalarak 1 milyar 844 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 243 milyon dolara gerilemesinin yanı sıra, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 401 milyon dolar artarak 1 milyar 738 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın nisan ayında 1 milyar 589 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde 2 milyar 347 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 144 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 282 milyon dolar azalarak 1 milyar 149 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 57 milyon dolar azalarak 15 milyon dolara geriledi.

Öte yandan, mart ayı cari açık verisi 589 milyon dolardan 613 milyon dolara revize edildi. Nisan'da net hata noksan ise 3,75 milyar dolar oldu. 

Nisan'da doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 140 milyon dolar azalarak 578 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 4 milyar 519 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 78 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 662 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 568 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 405 milyon dolar ve 511 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlarda 1 milyar 281 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları sırasıyla 3 milyar 56 milyon dolar ve 1 milyar 492 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 833 milyon dolar ve 72 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 157 milyon dolar net kullanım sağladı.


Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

    2018 Ocak-Nisan 2019 Nisan 2019 Ocak-Nisan
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -21.822 -1.334 -3.331
1. İhracat 57.207 15.374 60.200
2. İthalat 79.916 17.218 65.099
  Mal Dengesi -22.709 -1.844 -4.899
3. Hizmet Gelirleri 11.949 3.768 12.757
4. Hizmet Giderleri 7.506 2.030 7.890
  Mal ve Hizmet Dengesi -18.266 -106 -32
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.998 513 2.147
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.838 1.756 5.701
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -22.106 -1.349 -3.586
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 284 15 255
B. SERMAYE HESABI 25 -1 25
C. FİNANS HESABI -19.421 5.222 -1.993
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.320 -34 462
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3.245 544 3.251
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -171 2.376 2.326
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 1.684 -2.143 6.598
11.1. Hisse Senetleri -834 -78 804
11.2. Borç Senetleri 2.518 -2.065 5.794
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -5.052 3.200 10.734
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 16 0 0
12.3. Bankalar -6.283 3.066 10.589
12.4. Diğer Sektörler 1.215 134 145
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 10.589 1.919 5.666
13.1. Merkez Bankası 152 -457 -482
13.2. Genel Hükümet -99 -72 -210
13.3. Bankalar 4.420 847 585
13.4. Diğer Sektörler 6.116 1.601 5.773
  Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -2.376 -6.557 -1.313
D. NET HATA VE NOKSAN 4.428 3.752 -857
  GENEL DENGE -2.052 2.805 2.170
E. REZERV VARLIKLAR 2.052 -2.805 -2.170
14. Resmi Rezervler 2.052 -2.805 -2.170
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0