Advertisement

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt fiyatı artışının üretici maliyetini karşılamadığını ve üreticinin kaybının giderek arttığı uyarısında bulundu.

TÜSEDAD tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Süt Konseyi’nin 2 Ekim 2019 günü aldığı karar ile soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatının 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere brüt 2,30 TL/Lt olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ancak 1 Mayıs 2019 tarihinden önce referans fiyatı üzerinden çiğ sütünü satan çiftçimizin eline litre başına 2 TL + 25 kuruş süt primi ile toplam 2,25 TL/Lt geçerken, devletin süt prim desteğini 1 Kasım 2019 tarihinde geriye dönük olarak 25 krş’tan 10 krş’a çektiğini ilan etmesiyle üretici, 1 Mayıs 2019 sonrası süt primi desteğiyle eline geçen 2,25 TL/Lt yerine, süt prim desteğiyle birlikte eline 2,10 TL/Lt  geçmek zorunda bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

TÜSEDAD açıklamasında, "Ve maalesef 15 Kasım tarihinde açıklanan  2,30 TL/Lt referans fiyatına 10 krş süt primi desteği ile üreticinin eline ancak  2,40 TL/Lt geçmektedir.Süt üreticisi 25 krş süt primi desteğinin devam edeceğini ümit edip biraz olsun sevinecekken, yine hayal kırıklığına uğramıştır. Döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz girdilerin fiyatlarındaki yükselişler halen devam etmektedir. Son bir ay içerisinde yem girdilerinde gözle görülür artışlar izlenmektedir" dedi.

Çiftçinin üretiminin sürdürülebilir olması için uluslararası normlarda da kabul gördüğü üzere, 1 litre çiğ süt sattığında en az 1.5 kilogram yem alabilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, yem fiyatlarındaki hızlı artış ve karkas et fiyatının yükselişe geçmesi ile birlikte, 2,30 TL/Lt çiğ süt fiyatı, üreticilerin damızlık hayvanlarını hızla kestirmelerine halen engel olamadığı ve Türkiye’de süt hayvancılığının onarılması çok büyük bir zarar gördüğü kaydedildi.

TÜSEDAD, "Dünya yem hammadde fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak hızla artan ve kontrol edilemeyen yem fiyatları karşısında, yılsonuna kadar sabitlenmiş olan süt fiyatının ülke hayvancılığında tasfiye sürecini hızlandıracağı ve üreticilerin geçmiş yıllardaki zararları telafi edilemediğinden sektörü hızla terk etmeye devam edeceği görülmektedir" denildi.

Tarım Bakanlığının acilen Ulusal Süt Konseyi’ni toplantıya çağırıp 2,30 TL/Lt’lik çiğ süt fiyatının yeniden revize edilmesi çağrısında bulunan TÜSEDAD Yönetimi, çiğ süt prim desteğinin arttırılmasını ve yem girdi maliyetlerini azaltacak tedbirlerin bir an önce yürürlüğe konulması gerektiğini bildirdi.