Advertisement

Zorunlu Deprem Sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zorunlu Deprem Sigortası'nda teminat çeşitlendirmesi yerine mevcut teminat iki katına çıkarılırken yenilemede prim indirimi yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi. Böylece yeni yılda teminat tutarı 320 liradan 640 bin liraya, betonarme yapıda metrekare birim maliyeti 3 bin 16 liraya yükseldi.

Tebliğde, "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Geçen yıl teminat yüzde 18,9 olmuştu

Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 2022 yılında yüzde 18,9 artışla 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltilirken, 2023 yılında sırasıyla 3 bin 16 ve 2 bin 80 liraya çıkarıldı.

Ayrıca halen çeşitli risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba kadar sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olmamak üzere uygulanan asgari prim tutarları da yeni yılda yaklaşık iki katına çıkarıldı.