Advertisement

Endeksi oluşturan soruların detayına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde bir gerileme ortaya çıktığı gözleniyor.

Bir önceki ay jeopolitik ve siyasi gelişmeler, hammadde fiyatlarında artış, Moody’s not indirimi, FED’in faiz arttırım ihtimali ile finansal piyasalarda yaşanan gerginlik gibi faktörlerle düşen bir Tüketici Güveni ile karşılaşmıştık. Kasım ayının ilk yarısında bu etkilerin devam ediyor olmasının yanı sıra ABD seçimleri sonrası tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de döviz kurları ve tahvil faizlerdeki hızlı yükseliş tüketici güvenindeki gerilemenin en önemli nedenleri arasında yer alıyor denilebilir.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi de Kasım ayının ilk yarısında yüzde 17,87 gerileyerek 76,45 değerini alıyor. İçinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile konut ve otomobil alımı için uygunluğunu ölçen Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 0,46 gerileme ile 69,00 değerini alıyor. Tüketim eğiliminin hemen hemen aynı seviyeyi korumasının nedeni kredi faizlerindeki düşüş olabilir.

Sonuç olarak, Ekim ayından sonra Kasım ayının ilk yarısında da tüketici güveninin düşüyor olması, buna karşın tüketim eğiliminin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüksek olması yılın son çeyreğinde iç talebin büyümeye katkısının sınırlı olabileceğine işaret ediyor.