Advertisement

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), kasımda bir önceki aya göre 2 puan artışla 103,7 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, kasım ayında RKGE, bir önceki aya kıyasla 2 puan artışla 103,7 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde RKGE'yi, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul
mal stoku miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek 3 aydaki üretim miktarı,
sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdam
miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 3,8 puan artarak 107,6 puan seviyesine yükseldi.

- Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 7,4

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği görüldü. İhracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler
lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal
stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre
zayıfladığı görüldü.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti. İç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan
seyrin azalış bildirenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek 3 aydaki istihdam ve gelecek 12 aydaki sabit
sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin de zayıfladığı görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler
lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de
güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi, bir önceki aya göre 0,1 puan
azalarak yüzde 7,4 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 10,4'ü, içinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu, yüzde 76,4'ü aynı kaldığını belirtti. Daha kötümser
olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13,2 oldu.

TCMB Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin alt kalemleri itibarıyla değerleri şöyle:

 

  Ekim Kasım
Reel Kesim Güven Endeksi 101,7 103,7
Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum) 90,1 91,7
Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) 94,4 99,0
Üretim hacmi (Gelecek 3 ay) 115,0 108,3
Toplam istihdam (Gelecek 3 ay) 107,1 106,4
Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay) 98,4 115,8
İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay) 112,6 110,5
Sabit sermaye yatırım harcaması 103,9 100,8
Genel gidişat 92,1 97,2