Advertisement

Japonya ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1.3 ile beklenmedik bir şekilde tahminlerin altında büyüdü. Bloomberg anketinden çıkan önceki tahmine göre verinin yüzde 2.2 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

Bloomberg anketine katılan uzmanların medyan tahmini Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 2.3 büyüyeceği yönündeydi.

Japonya ekonomisi, Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 artış kaydederek tahminlerin hafif altında kaldı.

Bununla birlikte, devletin ekonomik büyüklüğü hesaplamada gittiği yöntem değişikliği nedeniyle nominal GSYİH 500.6 trilyon yenden 532.6 trilyon yene revize edildi.