Advertisement

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,53 artarak 81,33 değerini aldı.

Endeksi oluşturan soruların detaylarına bakıldığında, genel olarak tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme olduğunu görüyoruz.

Dünya ekonomisinde ivmelenen uluslararası ticaret ve büyümenin küresel anlamda finansal piyasalara Haziran ayının büyük bölümünde olumlu yansıdığını izledik. Bu eğilimin Türkiye’de de finansal piyasalara yansıdığını gördük. Diğer taraftan, 1. Çeyrek büyüme verilerinde de görüldüğü gibi özellikle maliye politikalarının etkisiyle ekonomik aktivitede hareketlenme izleniyor. Muhtemelen bu gelişmeler Tüketici Güvenini olumlu etkiliyor.

Bu çerçevede gelecek 12 aya ilişkin beklentileri ölçen Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’nin yüzde 1,79 artarak 88,34 değerini aldığını izliyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin başta konut ve otomobil olmak üzere alıveriş için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi’nin Haziran ayında yüzde 10,38 artarak 56,33 değerini aldığını görüyoruz.
 
Sonuç olarak, Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi ortalamada hem geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre hem de bu yılın ilk çeyreğine göre daha yüksek seyrediyor. Ekonomide büyümenin yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğine göre daha yüksek olma olasılığı yüksek görünüyor.