Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, mayısta RKGE, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 109,9 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 106,7 puana indi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.

- ÜFE beklentisi yükseldi

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. Gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,1'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72,8'e gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 20,1'ye yükseldi.

- Kapasite kullanımı arttı

Mayıs ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 147 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, mayısta imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77,9 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 78,2 seviyesine çıktı.

Mayıs ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallar ile dayanıklı tüketim
mallarında artış, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde azalış görülürken, yatırım mallarında ise değişim
olmadı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:

Aylar 2017 2018
Ocak 77,0 78,2
Şubat 76,8 77,8
Mart 76,7 77,8
Nisan 78,4 77,3
Mayıs 78,8 77,9
Haziran 79,0  
Temmuz 78,7  
Ağustos 78,8  
Eylül 79,0  
Ekim 79,7  
Kasım 79,9  
Aralık 79,0