Advertisement
HABERLER ABONE OL

Tahsin Akça


TBMM Başkanlığı'na Elektrik Piyasası Kanunu'nda değişiklikler getiren bir kanun teklifi sunuldu. Ak Parti Grubu'nun ilettiği 124 sayılı kanun teklifi, elektrik piyasasında bürokrasinin azaltılarak yatırımların artırılması ve hızlandırılması amacıyla önemli düzenlemeler içeriyor

Söz konusu değişikliklerden biri özellikle elektrik tüketimi yüksek olan sanayiciler, organize sanayi bölgeleri kapsamındaki şirketler gibi abonelerin yatırımlarının önünü açmayı hedefliyor.

Buna göre Elektrik Piyasası Kanunu'nun 14'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmak, lisanssız yürütülebilecek faaliyetler arasına alınıyor.

Yani elektriğe ihtiyacı yüksek olan söz konusu aboneler için şimdiye kadar 5 MW olan lisanssız üretim üst sınırı kaldırılıyor. Bu aboneler 5 MW'lik sınıra tabi olmaksızın lisans almadan bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar güneş, rüzgar gibi kaynaklardan elektrik üretim tesisi kurabilecekler. Bu firmalar anlık olarak ihtiyaç fazlası elektrik oluşması halinde fazlasının sisteme verilebilmesine olanak tanınmak istendiği de ifade ediliyor. Bu düzenle ile özellikle yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek isteyen şirketlerin yeni kapasite yaratma ve yatırımını artırabilmesini hızlandırması bekleniyor.

YEKDEM sonrası alımın nasıl yapılacağı netleştirildi

Düzenlemeyle ayrıca lisanssız elektrik üretim tesisleri için 10 yıllık Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanma süresinin sonunda uygulanacak fiyat ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Düzenlemede söz konusu üreticiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kendi abone grubuna ait perakende tek taraflı aktif enerji bedelini geçmemek üzere uygulanacak fiyat üzerinden sisteme elektrik verebilecekler.

Şirketlerde sermaye payı değişikliğinde EPDK onayına istisna geliyor

Kanun teklifi ile yapılan diğer bir değişiklik ise elektrik üreticisi görevli tedarik şirketleri gibi tarifesi düzenlemeye tabi şirketler dışında kalan fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten şirketlerde, sermaye payı ve kontrol değişikliği için EPDK izni gerekmeyecek.

Kanunun 5'inci maddesinde yapılan değişiklikle halka açık şirketlerde yüzde 5 ve diğerlerinde yüzde 10 oranı üzerindeki sermaye payı ve kontrol değişikliği sonucunu doğuran pay değişikliklerindeki EPDK izninin; tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişilerle sınırlanması, diğer lisans /önlisans sahiplerinin ise izinden istisna edilmesi öngörülüyor.
Madde gerekçesinde ise; bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla tarifesi düzenlemeye tabi tüzel kişiler dışındaki lisans veya önlisans sahiplerinin ortaklık yapılarındaki değişiklikte kurul onayı aranmayacağı; ancak rekabet kanunu açısından denetimin devam edeceği ifade ediliyor.