Advertisement

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA), 4 kentte 7 jeotermal kaynak ruhsat alanı ihale edilecek.

MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2, Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2, Edirne'nin merkezinde 2 ve Ankara'nın Sincan ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 jeotermal kaynak ruhsat alanının kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Muhammen bedelleri 260 bin lira ile 1 milyon 360 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 7 bin 800 lira ile 40 bin 800 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 10 Temmuz Salı günü saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü ihale toplantı salonlarında gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecek. Ayrıca, istekliler tekliflerini aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderebilecek.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 16 ayrı alanda petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulunduğu duyuruldu.

Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip Vefa İbrahim Aracı'nın 2 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararı, 25 Haziran 2018 tarih ve 1528 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oluru ile kaldırıldı.