Advertisement

Elektrik 4.0 sayfası Schneider Electric Türkiye’nin destekleriyle hazırlanmaktadır.

ELEKTRİK 4.0 ABONE OL

Elektrik 4.0’ın bu haftaki konuğu EnerjiSa Enerji CEO’su Murat Pınar oldu.

Sürdürülebilirlik deyince ilk başta iklimin akla geldiğini belirten Pınar “Bunun altında ise karbonsuzlaşma prensibi var. Bu karbonsuzlaşma hikayesinin yüzde 80’inin nedeni enerji sektörü; o yüzden çözümlerin çoğunu enerji sektöründen beklemek çok da yanlış olmaz” dedi.

Pınar “Dünyada 800 milyon ile 1 milyar arasında kişinin elektriğe erişimi yok. Bir o kadar da suya erişim yok. Hava, su, toprak ve enerji hayatın sürdürülebilirliği için olmazsa olmazlar. Bunların hepsi de birbiri ile ilintili. Yaşanan kriz ana hedefleri değiştirmeyecek. Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki ana dinamiklerden bir tanesi enerji verimliliği olacak. Öte yandan Türkiye nüfus bazında da, bağlantı sayısı bazında da, kapasite bazında da Batı ülkelerine göre sürekli büyüyen bir ülke. Yani kabaca büyümelerimize baktığımızda enerji talebindeki büyümeye çok eşdeğer bir eğriye sahip. Bir diğer konu da şehirleşme. Dünyada Batılı ülkelerde yüzde 95’lere varan oranda şehirlerde yaşanırken Türkiye’de ise bu oran yüzde 79-80’ler civarında; yani hala gidilecek yol var. Yenilenebilir enerji hikayesine baktığımızda ise, Türkiye’nin şu anda kurulu kapasitesinin yüzde 51’i yenilenebilir enerji. Yenilenebilir kaynaklara erişim ve onların kullanılabilirliği açısından baktığımızda Avrupa’da 5. dünyada ise 12. sıradayız. Bu trendin de önümüzdeki 10 yıl boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Son 5 yılda 185-200 milyar dolar civarında enerji ithalatımız var. İhracatımızın yüzde 50’si Avrupa’ya” şeklinde konuştu.

EnerjiSA’nın ‘Enerjimi Koruyorum’ projesinden de bahseden Pınar “ 12 yıldır Türkiye’de en uzun süren sosyal sorumluluk projesi. Küçük tiyatrolarla bölgelerimizi geziyoruz ve enerji verimliliğinin önemini, kıymetini anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Pınar, imobilite ile ilgili “ Yeni ulaşım felsefesinde elektrikli araçlar en önemli noktaya geliyor. Türkiye’nin en hızlı ve büyük kapasiteli şarj alanını kuruyoruz. 2050’de satılan araçların yüzde 86’sının elektrikli araç olması bekleniyor. Bu büyük bir dönüşüm. O yüzden temellerini bugünden atmak çok değer katacaktır” dedi.

Elektrik 4.0’ın bu haftaki konuğu SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan oldu.

İş dünyasında dönüşüm süreçlerinin konuşulduğu programda Candan “Bir tarafta Kovid’in etkisiyle tedarik zincirinde birtakım ara mamullerde ciddi bulunma, yok satma olayları baş göstermeye başladı, bir taraftan da buradaki ticaret ağlarını oluşturan dünyadaki önemli noktalarda farklı krizler (Süveyş kanalındaki bir geminin dünya ticaretini durdurması) yaşanması böyle bir dalgayı üst üste bindirdi. Kurumlar; uçtan uca her türlü operasyonlarını esnek, anlık olaylara karşı hızlı reaksiyon gösterebilir halde tutmadıkları her gün, bu konularda risk alıyorlar. Bugün kararlarını anlık alabilen kurumlarla anlık alamayan kurumlar arasında ciddi farklılıklar oluşmaya başladı” şeklinde konuştu.

SAP olarak, 240 milyondan daha fazla bulut çözümüyle yüzlerin üzerindeki bulut başlığıyla kurumların dertlerine derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Candan, “ Dow Jones sürdürülebilirlik endeksinde, en tepede olan 100 kurumun 98 tanesi SAP çözümlerini çok uzun yıllardır kullanan kurumlar. Ölçemediğiniz şeyi iyileştirmeniz mümkün değil” dedi.

Zamanla değişimin artış hızının artacağını söyleyen Candan “Üretim tesisinde oluşan en ufak hareketten, yönetim kurulu odasındaki sunumunun yapıldığı ekrana kadar her şeyin birbirine entegre bir zincir olarak korunması ve idare ettirilmesi gerekir” dedi.

Candan “ Coğrafyamız değişikliğe gelişmiş pazarlardan önde koşuyor” dedi.