Advertisement

Enerji Ticareti Derneği Başkanı Tamer Çalışır Bloomberg HT'ye konuk oldu.

Çalışır, son kullanıcı tedarik tarifesinin sosyal tarafının da düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, bir villadaki tüketici ile asgari ücretlinin evinde tükettiği elektriğin aynı birim fiyattan olmaması gibi bir yapıyı özellikle yakın değil ama orta ve uzun vadede çözüm olarak gördüklerini belirtti.

Çalışır'ın konuşmasında öne çıkan detaylar şöyle;

"Türkiye’de üretilen enerjinin yarısını nerdeyse yarısına yakınını 8bin500 megavatlık ithal kömür, 22bin megavatlık doğalgaz santralinin üretimini baktığınız zaman nerdeyse Türkiye’nin yüzde 40’ının üretildiği kaynaklardır. Birincil kaynağın Döviz bazlı oluyor olması, bundan sonra da üretilecek enerjinin de dolarla oluyor olması orta ve uzun vadede bunların ödenmesinde büyük sıkıntıları gösteriyor.  Bizim buradaki çözüm önerimiz maliyet bazlı enerji fiyatlandırılmasına geçiştir. Bunun negatif etkilerinin de farkındayız ama bu negatif etkileri minimize etmek için zamanında ve doğru bir yönlendirme/bilgilendirme ve kaynakların doğru yöne alokasyonu ile doğru bir çalışma yapılırsa bu durumun çözüleceğini düşünüyoruz.  Bir örneğini de vermek isterim;

Serbest tüketici limitlerinin yeterli olmadığı yani kullanılamadığı zamanda son kaynak tedarik tarifesinin çıkarılmasının ilgili kurum ve kuruluşlardan istiyorduk, çıktı da ama burada kalmaması sosyal tarifelerle de desteklenmesi maliyet bazlı fiyatlandırma ile yapılacak fiyat sonrasında veya elde edilecek cirolar sonrasında kamu tarafındaki kaynakların sosyal tarifeye göre dağıtılması… İthalatçıya farklı bir geri ödeme mekanizması ya da son tüketicide bir villadaki tüketici ile asgari ücretlinin evinde tükettiği elektriğin aynı birim fiyattan olmaması gibi bir yapıyı özellikle yakın değil ama orta ve uzun vadede çözüm olarak görüyoruz"