Advertisement

Finans sektöründe kurumlar vergisini yüzde 20'den yüzde 25'e çıkaran 7394 sayılı torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlük maddesi dahil 40 maddeden oluşan yasaya göre, bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili Döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde kurumlar vergisi yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarıldı. Bu kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı 2022 için de geçerli olacak.

Finans şirketlerine yönelik basın suçları

Yasayla, finans şirketleri hakkında; basın yoluyla şirket itibarını kırabilecek, şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolla asılsız haber yapana 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor. Bu durum özel veya kamusal zarar doğurursa verilecek cezada 1/6 oranında artırım yapılacak.

Yasa kapsamında, vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak "etkin pişmanlık" benzeri bir düzenleme getirilmesi amaçlanıyor. Kaçakçılık suçları da zincirleme suç kapsamına alınarak, cezai yaptırımı artırılacak.

Yabancıya satılan gayrimenkulde elde tutma süresi uzatıldı

Yabancılara konut veya iş yeri alımında uygulanan KDV istisnasında gayrimenkulü elde tutma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Sermaye şartını yerine getirmediği için tasfiye olan tasarruf finansman şirketleri nedeniyle mağdur olanlar için de düzenlemeler yapılıyor.

Muhtar ödeneklerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören yasayla ayrıca, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin ilgili harcamalarının artık gider olarak kabul edilmemesi hüküm altına alınıyor.