Advertisement

REYSAŞ GYO

Reysaş GYO, Dumankaya İnşaat ile yapmış olduğu ön protokolü iptal ettiğini açıkladı. Şirket KAP'a şu açıklamayı gönderdi: Şirketimiz tarafından 17/02/2016 tarihinde KAP'ta duyurulmuş olan Dumankaya İnş.San.ve Tic.A.Ş. ile Ön Protokol görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. Yeni firmalar ile görüşmeler başlamış olup, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile gelişmeler paylaşılacaktır.

MİLANGAZ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Milangaz LPG Dağıtım ve Sanayi A.Ş.'nin LPG dağıtıcı lisansını iptal etti. EPDK'nın iptal kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ilan edildi.

AKSİGORTA

Aksigorta'nın 2016 yılı üç aylık konsolide olmayan net zararı 2,6 milyon TL oldu. 2015'in ilk çeyreğinde zarar 140 milyon TL olarak gerçekleşmişti. 

AR TARIM

Ayrıca Kurul, Ar Tarım’ın 1 Mart 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü genel kurul toplantı tutanağına göre, alınan şirket aktiflerinin satışına onay verilmesi kararına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) belirtilen şartların varlığı halinde TTK’nın 446’ncı maddesinde belirtilen kişiler tarafından iptal davası açılmasının mümkün olduğu hususunda kamuya bilgilendirme yapılmasına karar verdi. Bununla birlikte Kurul, Ar Tarım genel kurul toplantı tutanağında yer alan karar metninin varlığının şirket aktifleri üzerindeki tedbir kararının ve ilgililer hakkında Kurulca yapılan suç duyurularına ilişkin karar ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine bir etkisinin bulunmadığı hususunda Savcılığa bildirimde bulunulmasına karar verildiğini bildirdi.

TELETAŞ

SPK, Alcatel Lucent Teletaş için Nokia Corporation'a doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebini olumlu karşıladı

SABANCI HOLDİNG

Sabancı Holding bugünden geçerli olmak üzere Sanayi Grup Başkanlığı ve Çimento Grup Başkanlığı organizasyonlarını, Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde birleştirme kararı alırken, Sanayi Grup Başkanlığı görevine ise Çimento Grup Başkanı olarak görev yapan Mehmet Hacıkamiloğlu'nu getirdi.

Sabancı Holding'in KAP'a yaptığı açıklamada, Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Nurettin Pekarun'un da CEO danışmanı olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.