Advertisement
30 KASIM -1 İşsizlik Mart ayında düşüş kaydetti Türkiye'de işsizlik hem beklentinin altında gerçekleşti hem de geriledi. İşsizlik Mart ayında %10,6 olurken, beklenti yüzde 10,9 olacağı yönündeydi. | İşsiz sayısı, 3 milyon 226 binden 3 milyon 69 bin kişiye düştü. Tarım dışı işsizlik oranı Mart'ta % 12.6 olurken, genç nüfusta işsizlik ise % 18.6'ya geriledi. | İşgücüne katılım oranı %50.4 olurken istihdam oranı %45 oldu. Kayıt dışı çalışanların oranı ise Mart ayında 1.7 puan düşüşle % 32.7'ye geriledi. İşsizlerin % 38'i 6 aydan daha uzun süredir iş arıyor.