Advertisement

(A.A.) KİT ve kamu bankalarının bütçeye katkısının önümüzdeki yıl 3 milyar TL, 2013 yılında 3,2 milyar TL, 2014 yılında ise 3,3 milyar TL olması bekleniyor

2012 bütçe tasarısından derlenen bilgilere göre, Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 2,5 milyar lira olması öngörülüyor. Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında, 2012'de KİT'lerden elde edilen gelirlerin 1,9 milyar lira, kamu bankalarından elde edilen temettü gelirlerinin de 594 milyon lirayı bulması hedefleniyor.

2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirlerinin 28,2 milyon lira, iştirak gelirlerinin de 3,3 milyon lira olması bekleniyor.-En fazla katkı TPAO'dan-2012 bütçesinde KİT ve İDT'den (iktisadi devlet teşekkülü) sağlanan gelirlerin de 476 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. KİT ve İDT'ler arasında bütçeye en fazla katkı sağlayacak kuruluş ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) olacak. TPAO'nun önümüzdeki yıl bütçeye katkısının 206 milyon lira olması bekleniyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) 2012 yılında 205 milyon lira, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden 40,5 milyon lira, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nden (DMO) 24,5 milyon lira gelir gelecek.

2013 yılında ise Hazine portföyü ve iştirak gelirlerinin 2,7 milyar lira, KİT ve İDT'lerden sağlanacak gelirlerin de 501 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Bu arada, önümüzdeki yıl 2013 ve 2014 yıllarından KİT ve kamu bankalarından beklenen bütçe gelirleri şöyle:(TL)

2012 2013 2014

-------------- --------------- --------------

KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 2.967.598.000 3.162.752.000 3.250.410.000-Hazine Portföyü ve İştirak Gelirleri 2.491.942.000 2.662.058.000 2.720.104.000

.KİT'den Elde Edilen Gelirler 1.866.452.000 2.003.231.000 2.027.962.000

.İştirak Gelirleri 3.340.000 3.700.000 4.000.000

.2.Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gel. 28.196.000 31.475.000 33.308.000

.Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri 593.954.000 623.652.000 654.834.000-KİT ve İDT'lerden Sağlanan Gelirler 475.656.000 500.694.000 530.306.000

.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Md. 205.044.000 222.419.000 242.386.000

.Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 24.513.000 26.586.000 28.555.000

.Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Gn. Md. 40.545.000 42.595.000 45.169.000

.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 205.554.000 209.094.000 214.196.000