Advertisement

Televizyon sektör gelirinin yüzde 48'i ödemeli TV'den, yüzde 43'ü ise reklamlardan elde edildi ve ulusal televizyonların 2010-2011 reklam gelirleri yüzde 50 yükseldi.

TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi, Meclis Başkanı Hakan Güldağ başkanlığında yaptığı toplantıda, reklamlar ve sayısal yayıncılık konularını masaya yatırdı.

Toplantıya katılan Radyo Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Muhsin Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'de ulusal televizyonların toplam reklam gelirleri 2010-2011 döneminde yüzde 50 oranında artış gösterirken, Türkiye'de ulusal televizyonların toplam reklam gelirleri 2008-2009 döneminde yüzde 48, 2009-2010 döneminde yüzde 31 oranında artış gösterdi.

2010 yılında, televizyon sektör gelirinin yüzde 48'i ödemeli TV'den, yüzde 43'ü ise reklamlardan elde edildi.

En fazla görüşülen dosya sağlık sektöründen

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanı Ramazan Ersoy da, toplantıda Kurul'un çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ersoy'un verdiği bilgiye göre, Kurul olarak, 2010 yılında görüşülen dosyaların sektörel dağılımına bakıldığında, sağlık sektörü ilk sırada geldi.

Reklam Kurulu'na yapılan başvurular 1996'da 188 iken, 2010 yılında 2 bin 322'ye yükseldi. Geçen yıl, karara bağlanan dosya sayısı bin 528 oldu. Bunlardan 732 dosya, Kurul gündemine alındı, 796 dosyanın incelenmesine gerek görülmedi. 666 dosya gündemde görüşülüp mevzuata aykırı bulunurken, 66 dosyanın görüşülmesi sonucunda da herhangi bir aykırılık bulunmadı. Kurul 296 dosyaya iptal ve durdurma cezası verirken, 370 dosyaya da sadece durdurma cezası verdi.

2010 yılında görüşülen dosyaların sektörel dağılımına bakıldığında ise 202 dosya ile ilk sırada sağlık sektörü yer aldı. Sağlık sektörünü, 86 dosya ile örtülü reklam, 73 dosya ile iletişim hizmetleri, 63 dosya ile turizm takip etti. 2010 yılında uygulanan yaptırımların sektörel dağılımına bakıldığında ise sağlıkta 152 dosyaya durdurma cezası, 50 dosyaya ise idari para ve durdurma cezası verildi. Örtülü reklamda ise, 59 dosyaya idari para ve durdurma cezası, 27 dosyaya durdurma cezası verildi. Böylece, toplam 296 dosyaya idari para cezası ve durdurma, toplam 370 dosyaya ise durdurma cezası verilmiş oldu.

En fazla ceza, iletişim hizmetlerine

Geçen yıl, iletişim hizmetlerine 6 milyon 145 bin 608 lira, örtülü reklama 5 milyon 359 bin 336 lira, sağlık sektörüne ise 2 milyon 773 bin 894 lira para cezası verildi.

Öte yandan, Reklam Kurulu, mevzuata aykırı reklamlardan dolayı, ''3 aya kadar tedbiren durdurma'', ''durdurma'', ''düzeltme'' ve ''idari para cezası'' verebiliyor. Kurul'un 12'si kamudan, 17'si özel sektörden olmak üzere, toplam 29 üyesi bulunuyor.