Advertisement

Türkiye'de 2011 yılı Kasım ayında işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak, yüzde 9,1'e olarak belirlendi. Böylece işsizlik oranı geçen yılın Ekim ayı ile aynı oranda gerçekleşti.

Kasım 2011'de kentsel alanlarda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 11, kırsal yerlerde ise aynı ay itibarıyla 1 puanlık gerilemeyle yüzde 5,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Kasım Dönemi Sonuçları (Ekim-Kasım-Aralık 2011)''na göre, 2010 yılı Kasım ayında 2 milyon 811 bin kişi olan işsiz sayısı, 2011'in aynı ayında 2 milyon 429 bin kişiye düştü.

İstihdam da 22 milyon 854 binden, 24 milyon 267 bin kişiye çıktı.

2010 ve 2011 Kasım ayları itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:

. 2010/Kasım 2011/Kasım

. ------------- ------------

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 71.642 72.826

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.860 54.027

İŞGÜCÜ (bin) 25.665 26.696

.İstihdam (bin) 22.854 24.267

.İşsiz (bin) 2.811 2.429

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 48,6 49,4

İstihdam Oranı (yüzde) 43,2 44,9

İşsizlik Oranı (yüzde) 11,0 9,1

.Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 13,7 11,4

.Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 20,8 17,0

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.195 27.331

Türkiye'de işsiz sayısı 2 milyon 429 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 267 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Kasım Dönemi Sonuçları''na (Ekim-Kasım-Aralık)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 184 bin kişilik bir artış ile 72 milyon 826 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) ise 1 milyon 167 bin kişi artarak 54 milyon 27 bin kişiye ulaştı.

2011 yılı Kasım döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 49,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 71,3, kadınlarda ise 0,8 puanlık artışla yüzde 28,3 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,7'sini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdı. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için yüzde 69,5, kadınlar için yüzde 24,2 olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,5 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 70,7 düzeyinde gerçekleşti.-İstihdam 1 milyon 413 bin kişi arttı-2011 yılı Kasım döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 413 bin kişi artarak 24 milyon 267 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 308 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 105 bin kişi arttı.

Sektörel kompozisyona bakıldığında istihdam edilenlerin yüzde 24,7'si tarım, yüzde 19,4'ü sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 49'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında inşaat sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,2 puan, hizmetler sektörünün payının 1 puan arttığı, buna karşılık tarım sektörünün payının 0,2 puan, sanayi sektörünün payının ise 1 puan azaldığı görüldü.-İstihdamın yüzde 71,3'ü erkek-Geçen yıl Kasım döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,3'ünü erkek nüfus oluşturdu.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,8'i lise altı eğitimliler, yüzde 63'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,1'i kendi hesabına veya işveren, yüzde 12,8'i ise ücretsiz aile işçileri oldu.

İstihdam edilenlerin yüzde 57,6'sı 10 kişiden az çalışanı olan işyerinde çalıştığı, yüzde 3'ünün ek bir işinin bulunduğu, yüzde 2,1'inin mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aradığı tesbit edildi.

Ücretli olarak çalışanların yüzde 88,1'i sürekli bir işte çalışıyor.-Kayıt dışı istihdam yüzde 40,7 oldu-Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puanlık azalışla yüzde 40,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 84,5'ten yüzde 84'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 29'dan yüzde 26,6'ya düştü.-Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17'ye geriledi-Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 382 bin kişi azalarak 2 milyon 429 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 1,9 puanlık azalış ile yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti.Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,2 puanlık azalışla yüzde 11, kırsal yerlerde ise 1 puanlık azalışla yüzde 5,5 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı da 2010 yılının aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak yüzde 17'ye geriledi. Söz konusu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 20,8 düzeyindeydi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,7'si eş-dost vasıtasıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 89,2'si (2 milyon 166 bin kişi) daha önce bir işte çalışanlardan oluştu.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında ise işsizlerin yüzde 32,1'i çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,8'i işten çıkarılanlar, yüzde 19,7'si kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 6'sı işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,6'sı ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 10,6'sı öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar meydana getirdi.

Öte yandan tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 13,7'den yüzde 11,4'e geriledi.-Kasım döneminde 459 bin kişi işten ayrıldı-TÜİK araştırmasına göre Kasım 2011 döneminde 1 milyon 829 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,5 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 27,7'si 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 19'u sanayi, yüzde 37,1'i hizmetler, yüzde 23,7'si inşaat sektöründe, yüzde 20,1'i ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 18,9'unu (459 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.-Mevsim etkilerinden arındırılmış göstergeler-Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında 2011 yılı Kasım döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 80 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 21 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 49,8, istihdam oranı da herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 45,2, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 9,3 seviyesinde gerçekleşti.-İşgücü anketleri nasıl açıklanıyor?-2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.-TABLO-TÜİK verilerine göre, 2005-2011 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9

Şubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5

Mart 11,2 11,3 10,7 11,0 15,8 13,7 10,8

Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12,0 9,9

Mayıs 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11,0 9,4

Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13,0 10,5 9,2

Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6 9,1

Ağustos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4 9,2

Eylül 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3 8,8

Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13,0 11,2 9,1

Kasım 11,0 10,0 10,5 12,6 13,1 11,0 9,1

Aralık 11,5 10,9 10,9 14,0 13,5 11,4YILLIK 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9