Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni teşvik sistemine ilişkin, ''Sayın Başbakan'ımızın açıkladığı yeni teşvik sisteminde Urfa tam merkezde yer alıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en az gelişmiş illerimiz 6. bölgede değerlendirildi. Hakikaten ilk defa bu kadar yoğunlukta, bu kadar kapsamlı bir teşvik sistemi uygulamaya kondu'' dedi.

Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen, 2011 yılı değerlendirme ve 2012 yılına stratejik bakış toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, yeni teşvik sisteminin, kendi projesi olan biri açısından değerlendirildiğinde az biraz cesareti olan, biraz bu konulara meyilli herkesin hemen bu teşvik sistemini fırsat bilerek yatırıma başlamasını öngördüklerini söyledi.

Yeni teşvik sisteminin gerçekten büyük bir fırsat var olduğunu vurgulayan Şimşek, ''Sayın Başbakan'ımızın açıkladığı yeni teşvik sisteminde Urfa tam merkezde yer alıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en az gelişmiş illerimiz 6. bölgede değerlendirildi. Hakikaten ilk defa bu kadar yoğunlukta, bu kadar kapsamlı bir teşvik sistemi uygulamaya kondu. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi ve daha iyi anlatılması gerekiyor'' diye konuştu.

Söz konusu teşvik sisteminin ve yatırımların kaynak gerektirdiğini aktaran Şimşek, burada maliye camiasının yapacaklarının çok önemli olduğuna değindi.

-''Avrupa'da, dünyada imrenilerek izlenen bir performans''

Bakan Şimşek, 2011 yılının hakikaten iyi bir yıl olduğunu, 2009 yılının ise ise küresel kriz nedeniyle istisnai bir yıl olduğunu dile getirdi.

''2010 yılında bütçe açığımız yaklaşık 40 milyar dolar civarlarındadır. Çok iyi, çok güçlü bir performans ortaya koyarak biz de bu açığı 2011 yılında yaklaşık 17 milyar dolar indirdik. Ve bu da gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 1,3'üne denk gelmektedir'' diyen Şimşek, şunları kaydetti:

''Bu da hakikaten Avrupa'da, dünyada imrenilerek en azından izlenen bir performanstır. Bizim için geçmiş önemli olmakla birlikte önemli olan bu performansı idame ettirmemiz, devam ettirmemizdir. O nedenle hakikaten hepimize büyük iş düşüyor. Tabi bu başarıda, bütçe açığının o kadar hızlı bir şekilde küresel kriz sonrasında düşürülmesinde hakikaten gelir performansının etkisi çok önemlidir. Onda sizlerin çalışmaları kritik bir önem taşımıştır. Tabii ekonomimiz kriz sonrası dönemde hızlı büyüdü. Bu, beraberinde bir gelir performansını, bir gelir artışını getirdi.

Ama sadece o değil, gerek Gelir İdaremiz, gerek Vergi Dairesi Başkanlıklarımız, gerek Defterdarlarımızın çabasıyla biz 6111 sayılı yasa çerçevesinde getirilen kamu alacaklarının yapılandırılmasını çok başarıyla uyguladık. Ve tabii ki bugüne kadar en azından son taksit itibarıyla söyleyebilirim. Bu rakamlar açıklandı, açıklanacak herhalde, yüzde 80 gibi hala bir performansı devam ettiriyoruz. Ve bugüne kadar da tahsilat oranı yüzde 40'lar civarındadır. Çok ciddi yani 5,2 milyon mükellefimizi kapsayan yaklaşık 40 milyara yakın bir yapılandırma gerçekleştirildi. Bu yapılandırma, bugüne kadar yapılan yani Cumhuriyet tarihindeki yapılandırmaların en başarılısıdır. Tabii çok kapsamlı bir barış projesiydi fakat performans da ortada. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 1923'ten sonraki döneme baktığımız zaman ortalama başarı oranı yüzde 23-25'lerde. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi biz uygulamanın ortasındayken yüzde 40 gibi iyi bir başarıya ulaştıysak onda tabii ki çok değerli çalışma arkadaşlarımızın, sizlerin katkısıyla olmuştur. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlere şükran borçluyuz. Sizleri tebrik ediyorum. Büyük bir başarı var bu başarıda sizlerin katkısı çok büyük. Tabii ki daha bu uygulama devam edecek. O nedenle rehavete gerek yok ortada bir başarı var. Sizleri kutluyorum ama daha yapacak çok şey var.''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Geçtiğimiz sene içerisinde vergi gelirlerimizi yaklaşık yüzde 20,5 civarında artırdık ve 254 milyar lira civarına çıkardık. Hakikaten geçen sene o anlamda başarılı bir yıldı'' dedi.

Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca düzenlenen ''2011 yılı değerlendirme ve 2012 yılına stratejik bakış'' toplantısının açılışında, Türkiye'nin 2023 hedeflerini, vizyonunu gerçekleştirmesi için yatırımlara ve istihdama ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu yatırımların, en azından kamu boyutuyla yatırımları sağlıklı bir şekilde finanse edecek vergi gelirleri olduğunu, o nedenle toplam bütçe içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirlerini güçlü tutmaya devam etmek gerekiğini anlatan Şimşek, doğası gereği kamunun sürekli bir şekilde harcamaları artırma eğilimde olduğunu ifade etti.

Mali disiplini önemsediklerini ve bu nedenle harcamaları mümkün olduğunca kontrollü yürütmeye çalıştıklarını anlatan Mehmet Şimşek, ''Harcamaların arttığı bir dönemde bizim mutlaka vergi gelirlerimizi artırmamız lazım, başka hiç bir seçeneğimiz yok. Yani harcamalar artıyorsa vergi gelirlerinin en az harcamalar kadar veya daha fazlası kadar artması lazım. Geçtiğimiz sene içerisinde vergi gelirlerimizi yaklaşık yüzde 20,5 civarında artırdık ve 254 milyar lira civarına çıkardık. Hakikaten geçen sene o anlamda başarılı bir yıldı. 2012 yılı biraz daha zorlu bir yıl olacak. Neden? Çünkü, 2012 yılı küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bir yıldır'' diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve bölgesinde derinleşen borç krizinin yerini nispi bir istikrara bıraktığını belirten Şimşek, AB'ye bakıldığında işsizlik oranlarının yüzde 10.8 civarında olduğunu kaydetti. Bu ortalamanın Avrupa, avro bölgesinin bütün ülkelerinin ortalama işsizlik oranları olduğuna değinen Şimşek, gelişmiş, nüfusu artmayan bir ülke için nüfusu yaşlı ülkeler için bunun baya dramatik bir rakam olduğunu söyledi.

-''Disiplini elden bırakmayacağız''

Söz konusu bölgede iş gücüne katılım oranlarının zirvede olduğunu hatırlatan Şimşek, şöyle devam etti:

''İş gücü arzındaki artış eksiye dönmüş durumda. Ben Avrupa Birliği'nin geneli için konuşuyorum. Böyle bir ülkede işsizlik oranının artması demek fiilen insanların işlerini kaybetmesi demek. Nitekim 2007 yılından bu yana 1.6 milyon Avrupa vatandaşı işini kaybetmiştir. Şimdi işsizliğin yüksek ve yükselmeye devam ettiği bir bölgede tabi ki petrol fiyatlarının ve enerjinin şokuyla harcanabilir gelirde de artış yok. Tam aksine vergi oranlarındaki artış nedeniyle Avrupa'da harcanabilir gelirde de bir yükseliş yok. Bir yandan işsizlik var, işsizlik yüksek ve artıyor. Bir yandan harcanabilir gelirde düşüş var. Bir yandan bankalara, Avrupa Merkez Bankası 1 trilyon avrodan fazla para verdi. Fakat bu para krediye dönüşmüyor. Çünkü güven problemi var. Şimdi böyle bir ortamda tabi ki global arka plan maalesef çok destekleyici değil. O nedenle daha yoğun çalışmamız gerekecek bu sene. Yani bizim en fazla ekonomik ilişkiler anlamında güçlü diyaloğumuzun olduğu bir avro bölgesi ve Avrupa Birliği'nde sıkıntılar her ne kadar durulmuşsa da henüz tüketim harcamaları dolayısıyla Türkiye'den ihraç mallarına olan talebin artması için erken bir dönemdeyiz. Muhtemelen bu sene Avrupa Birliği'nde belki özel tüketimde cüzi de olsa bir daralma dahi yaşanabilir. İşte böyle bir ortamda tabi ki biz disiplini elden bırakmayacağız ama bir yandan da yoğun bir şekilde çalışıp ülkemizin kalkınma hamlesini devam ettirmemiz lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. O nedenle çalışmalarınız önemli.''

-2012 yılı beklentileri-

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmasında çalışanlardan beklentilerini de açıkladı. Tahsilat oranlarının yükseltmesini beklediklerini söyleyen Şimşek, onun için bazı hedefler belirlediklerini, 2012 yılı için tahakkuk eden verginin yüzde 90'ının toplanması gerektiğini belirtti.

Bu şekilde defterdarlıkların performansının da ölçüleceğini vurgulayan Şimşek, burada tahsilat oranlarını dikkate alacaklarını, yüzde 90'ı aşanların yüksek performanslı iller arasında yer alacağını bildirdi.

Belirlenen hedefin altında kalınması halinde bunun sorgulanacağını bildiren Mehmet Şimşek, şöyle konuştu:

''Bu performans hedefini koyduk, bunu da izleyeceğiz. Tabi bununla yetinmeyeceğiz, devletin geçmişten kalan yani birikmiş alacak stoku var. Şimdi bir de oradan tahsilat lazım. Evet yapılandırmayı yaptık, bu yapılandırmada büyük başarı sağladık. O stoku eritiyoruz ama o yapılandırmaya katılmamış olanlar var veya katılmış olup da sonradan maalesef taksitleri ödemede geride kalanlar olmuş olabilir. Bunların takibi de önemlidir.''

Bakan Şimşek, tahsilat anlamında iki performans kriteri bulunduğunu, bunlardan birinin cari yılın yüzde 90'ı ve diğerinin geçmiş alacakların yüzde 30'u olduğunu, bunların baya ciddi hedefler olduğunu anlattı. Son 9-10 yıla bakıldığında AK Parti hükümetleri döneminde tahsilat oranlarının yüzde 89 civarında olduğunu bildiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dolayısıyla sizden çok ciddi bir performans artışı bekliyoruz. 1 puan önemlidir, çok önemlidir. Bakın 254 milyar liralık vergi gelirlerimiz var. 1 puanlık artış demek; bizim hakikaten Urfa'nın, memleketin dört bir tarafının ihtiyaç duyduğu okulları yapmak demektir. Artık biz zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Bizim 25 yaş üstü nüfus kaç yılını okulda geçirmiş biliyor musunuz? 6,5 yıl geçirmiş. Yani bizim 25 yaş üstü nüfusun toplam örgün eğitimde geçirdiği süre 6,5 yıl, yani orta okul terk. Şimdi biz ülkemizi en az yüzde 100 lise mezununu ama ideal olarak ilerde de üniversite mezunu noktasına getirme çabası içerisindeyiz. Onun için de kaynak lazım. Bunu biz borçlanarak, sürekli şekilde borçlanarak yapamayız. Çünkü borçlanarak bir değirmenin suyu dönmez. Bakın bu hedefler, yani teknik bir hedeften çok önemli hedeflerdir bunlar. Vatan görevi olarak bakmanız gerekiyor. Bu hakikaten önemli. Yapılacak bütün yatırımlar sizin sevap hanenize yazılacak. Sizler bu ekibin birer parçasısınız. Hükümetimizle bir takım oyunu içerisinde çalışıyoruz. Sizler buna çok büyük katkıda bulunuyorsunuz. Bu katkı arttığı oranda sizler bundan nemalanacaksınız. Bu nemalanmayı illa da maaş artışı olarak görmemek lazım. Her şeyi maaş, özlük hakları diye görmemek lazım ki onu da iyileştiriyoruz. Onu da elimizden geldiğince artırıyoruz ama olaya çok boyutlu bakmanın önemi var.''

Maliye Bakanı Şimşek belirledikleri hedefin yakalanması için mükelleflerle diyaloğun ve gönüllü uyumu artırmanın ve çok çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

-devam edecek-

BU HABERE YORUM YAZ
 
06 Nisan 2012 Cuma, 15:11 Misafir cari açık 100 milyar $ ı geçmiş, avrupa bize imreniyormuş, yine masal dünyasına devam. yazık bu ülke bunu haketmiyor. artık kendimizi kandırmaktan vazgeçelim. bizim de kore gbi olmamızın zamanı geldi de geçti bile. neden üreten bir ülke olmuyoruz. mali disiplin bu cari açığın çaresi değil ki.