Advertisement

Park Elektrik (PRKME) bugün paydaşlarına 2011 yılı dönem faaliyetlerine ilişkin brüt, 100 milyon TL temettü dağıttı. Yıl sonu net karı 100,8 milyon TL olan Park Elektrik’in dağıtmış olduğu temettü tutarının 87,4 milyon TL’si 2011 yılı net dönem karından, kalan kısmı olağanüstü yedek akçelerden ödenmiş oldu. Temettü verimliliği açısından bakıldığında Park Elektrik, % 12,6 temettü verimliliği ile İMKB-100’de işlem gören şirketler içerisinde 3. Durumda bulunuyor.

Madencilik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren Şirket, 2011 yılında net satış gelirlerini % 105 artırarak 172,5 milyon TL’ye çıkardı. Brüt kar marjı % 62 olan Park Elektrik’in net kar marjı da % 52 oldu. Miktar bazında satış verilerine bakıldığında toplam satışlar içerisinde ana ürün olarak görülen konsantre bakır satışı 2011 yılında 55bin (Dmt) ile % 71 artış gösterdi. Yılın ilk çeyrek sonuçlarına bakıldığında yine satış gelirinde % 48 artış görülen Park Elektrik ilk çeyreğe ilişkin 21,7 milyon TL net kar açıkladı.

Park Elektrik’in Siirt/Madenköy’deki bakır madeni işletmesinde üretilen ürünlerin tamamı ihraç ediliyor. Park Elektrik’in enerji tarafında ise Diyarbakır’da 50,5 MW kurulu güçte bir hidroelektrik santral inşası planı var. Tamamının özkaynaklardan finanse edileceği bu yatırımın haricinde bir de doğalgaz çevrim santrali başvurusu var. Adana/Ceyhan ‘da 423MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santrali inşaatı için EPDK’dan lisans başvuru sonucu bekleniyor. Şirket ortaklarından Park Enerji Ekip. Mad. Elk. A.Ş. ile Park Holding’in Şubat ayında birleşmesinin ardından Park Holding’in Şirketteki payı %61,25’e yükseldi. Halka açık kısım ise %31,99.

Bugün temettü dağıtan Park Elektrik’in hisseleri temettü etkisi hesaba katıldığında % 3,3 primli işlem görüyor. Park Elektrik hisseleri yılbaşından bu yana % 54 yükseliş kaydederek, İMKB-100 içinde en iyi performans gösteren 6. Şirket oldu. Söz konusu dönemde İMKB-100’ün % 8,5 yükseliş kaydettiğini göz önünde bulundurursak, satışta ve karlılıktaki artışın temettüye de yansıması hisse performansını olumlu etkilemiş görünüyor.

Cihan Başkal

Bloomberg HT

Araştırma Bölümü

cbaskal@bloomberght.com