Advertisement

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, coğrafi bilgi sistemlerinin ve kent bazına indirgenmiş şekli olan kent bilgi sistemlerinin, çarpık kentleşme ve şehirlerin hızlı büyümesinin neden olduğu ve giderek artan sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve çözümlenmesi için kent bilgisinin yönetilmesinde, mekansal planlama ve kentsel dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesinde ve yapılacak uygulamalara hız kazandırılması için geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kentsel dönüşümün; şehirlerin tarihi, coğrafi ve kültürel dokusunu, genetiğini değiştirmeden dönüştürme amacı taşıdığını belirterek, ''Dönüşüm fiziksel olduğu kadar yönetsel boyutu ile de önemlidir'' ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, ulusal coğrafi bilgi sistemi altyapısının kurulumu sonucunda birlikte çalışabilir coğrafi veri standartları belirlenerek e-devlet uygulamalarının yaygınlaşması sağlanacak ve vatandaşa verilen hizmetin niteliği ve niceliği artırılacak.

Veri paylaşımı sağlanarak mükerrer veri üretiminin önlenmesi neticesinde kaynak israfının önüne geçilecek, doğru ve güncel coğrafi bilgiye erişim sağlanmasıyla karar destek süreçleri iyileşecek ve kamuda etkin yönetime hizmet edilecek, veriye hızlı ve kolay erişim sağlanarak yatırım süreçleri iyileşecek. Her iki proje de e-devlete geçiş ve kamu yönetiminin modernizasyonu için büyük fayda sağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında tespit edilen uygulama esaslarının, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 9-11 Temmuz tarihlerinde The Green Park Pendik Hotel İstanbul'da, Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı yapılacağı da kaydedildi.