Advertisement

İmalat sanayicisinin gelecek 12 aylık dönem sonu itibariyle yıllık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) beklentisi Eylül ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak, yüzde 8,1 oldu.

Merkez Bankası, Eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi değerlendirmesini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 91 işyerinin yanıtları, denge değerlerine göre değerlendirildiğinde, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin, azalış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

Aynı değerlendirmelerde, ihracat sipariş miktarındaki azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek sürdüğü belirtildi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin ve mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelere göre, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarındaki artış beklentilerinin güçlenerek, iç piyasa sipariş miktarı beklentilerinin ise zayıflayarak sürdü.

Gelecek üç aydaki toplam istihdam beklentisi artış seyri ise önceki ay seviyelerinde devam etti. Ayrıca, gelecek 12 aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü seyir zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir devam etti. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de sürerken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,6'ya, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 12,3'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,1'e geriledi.