Advertisement

Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin derinleştiği gerekçesiyle küresel büyüme tahminlerini düşürdü ve ABD ve Avrupa'daki yetkililer gerekli adımları atmazsa dünya ekonomisinin "daha ciddi yavaşlayacağı" konusunda uyardı.

Küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3.3 ile 2009'daki resesyondan bu yana en düşük seviyesinde belirleyen IMF, 2013 büyümesini de yüzde 3.6 olarak öngördü. Fonun Temmuz'daki tahminleri 2012 için yüzde 3.5 ve 2013 için de yüzde 3.9 büyüme şeklindeydi. Küresel ekonominin sert düşüş risklerinin ciddi oranda arttığını belirten Washington merkezli IMF, küresel büyümenin yüzde 2'nin altında gerçekleşmesi ihtimalini de 6'da 1 ihtimal olarak öngördü.

"En temel sorun, küresel ekonominin daha önceden de toparlanmanın ağır ve zorlu olacağı şeklinde öngördüğümüz türde bir türbülansa mı, yoksa küresel yavaşlamanın daha ciddi bir soruna mı dönüşeceği olarak öne çıkıyor" ifadelerinin kullanıldığı IMF Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, bu sorunun cevabının Avrupa ve ABD'deki yasa koyucuların, ciddi kısa vadeli ekonomik sıkıntılarla baş etme yollarına bağlı olduğu belirtildi.

IMF'nin 188 üyesi ülke bu hafta, mali konsolidasyonla derinleşen ekonomik yavaşlamanın Çin'den Brezilya'ya birçok zengin ekonomiyi aşağı çekmeye başladığı bir dönemde Tokyo'da bir araya geliyor. IMF, güveni destekleyici önlemler için acil çağrıda bulunurken, Avrupa'daki belirsizlikler, İspanya'nın dış yardım istememe inadı ve bölgede bankacılık birliği kurulmasına ilişkin tartışmalarla devam ediyor.

"Gelişmiş ekonomilerin çoğu bütçe açıkları konusunda ilerleme kaydediyor"

Diğer yandan IMF birçok gelişmiş ekonominin bütçe açıklarını azaltma konusunda ilerleme kaydettiğini, ancak ABD ve Japonya'nın borçların azaltılma hızına ilişkin ortaya daha net politikalar koymasının gerektiğini söyledi.

IMF'nin yarı yıllık Mali Gözlem raporunda gelişmiş ekonomilerin mali açıklarının gayrisafi yurtiçi hasılalarına oranının ortalamasının bu yıl yüzde 5.9, 2013'te ise yüzde 4.9 olarak gerçekleşeceğini öngördü. Gelişmiş ekonomilerin borç/GSYH oranları ortalaması 2011'de yüzde 6.6 olmuştu.

IMF'nin bütçe açıklarındaki genel iyimserliğine rağmen tahminleri Temmuz'daki öngörülerin üzerine işaret etti.

"Bazı Asya paralarının değeri düşük tutuluyor"

Uluslararası Para Fonu, aynı zamanda Çin, Malezya ve Tayland paralarının değerinin, bu ekonomilerinin orta vadeli temellerine kıyasla, düşük tutulduğunu söyledi.

Küresel finansal krizden bu yana Döviz hareketlerinin, talepteki dengelemelerle uyumlu olduğunun belirtildiği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, dış fazla varan ülkelerin para birimlerindeki kazançların son 8 ayda durduğuna dikkat çekildi.

IMF, uluslararası rezervlerdeki birikimin, küresel dengesizlikleri ve beraberindeki zayıflıkları artırdığını söyleyerek, hükümetlerin kararsız hamlelerinden ötürü bu durumun devam edeceğini öngördü.