Advertisement

Sanayi üretim endeksi, Kasım ayında 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Üretim Ekim ayında yüzde 5,7 düşmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 13,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, 2012 Kasım ayında, 2011 yılının aynı ayına göre yüzde 3,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı.

Sanayi üretimi endeksi ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Kasım 2012'de yıllık bazda tek düşüş yüzde 2 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ana sanayi grupları sınıflamasında imalat sanayi endeksi aylık bazda yüzde 8,4 artarken, yıllık bazda yüzde 13,3 artış gösterdi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Kasım ayında yıllık bazda en fazla düşüş yüzde 2 ile elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksinde gerçekleşti. Söz konusu sektörün endeksinde, aylık bazda yüzde 4,7 yükseliş kaydedildi.

Bu dönemde, yıllık bazda ara malı imalatı endeksi yüzde 14,3, dayanıksız tüketim malı imalatı endeksi yüzde 14,5, enerji endeksi yüzde 0,4, dayanıklı tüketim malı imalatı endeksi yüzde 12,2, sermaye malı imalatı da yüzde 9,2 arttı.

-Üretim verileri-

TÜİK verilerine göre, 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksinde, 2008 yılından bu yana yıllık değişim oranları şöyle:AYLAR         2012   2011   2010   2009    2008

Ocak           1,5      19,2    12,8    -21,5    11,2
Şubat         4,4      14,0    17,6    -24,0       9,2
Mart           2,6      10,6    21,4    -21,5       3,5
Nisan         1,5        8,9    16,9    -18,8       7,5
Mayıs         5,9        8,2    14,9    -17,1       3,0
Haziran      3,0        7,0    10,0      -9,9       2,3
Temmuz     3,3        7,0      8,8      -8,9       4,4
Ağustos    -1,8        3,8    10,8      -6,5      -3,4
Eylül           6,2      12,1    10,4      -9,6      -4,0
Ekim          -5,7        7,5      9,9       6,2      -6,3
Kasım       11,3        8,5      9,4      -3,0    -12,9  
Aralık          3,7      16,7    23,9    -17,4
Yıllık
Ortalama    8,9      13,1    -9,9       -0,6


İktisadi Faaliyet             2011      2012
Kolları                           Kasım     Kasım

Toplam sanayi                 8,5       11,3
Madencilik                       2,6          7,5
İmalat sanayi                  7,8        13,3
Elektrik, gaz buhar
ve iklm. ürt. ve dağt.      16,5       -2,0

İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2011 ve 2012 yılları Kasım ayı verileri yıllık bazda şöyle:

İktisadi Faaliyet                                           2011      2012
Kolları                                                          Kasım     Kasım

-Gıda ürünleri imalatı                                      8,4         7,3
-İçecek imalatı                                              -2,9       13,8
-Tütün ürünleri imalatı                                    2,2       41,7
-Tekstil ürünleri imalatı                                   1,2       17,9  
-Giyim eşyası imalatı                                     -3,3      20,0   
-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı                        -3,3      15,2      
-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı             32,0      50,7
-Kağıt ve kağıt ürünleri iml.                            5,3      20,4
-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması         9,6      11,2  
-Kok kömürü ve rafine edilm. petr. ür. iml.   -15,1      19,9 
-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin iml.         3,5       8,9  
-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı                  8,5      19,6 
-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı                  7,0      14,0 
-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml.      -3,8      15,3  
-Ana metal sanayi                                           4,0      19,9 
-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı               17,8      21,4
(makine ve teçhizat hariç                         
-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml.            54,8     -25,5  
-Elektrikli teçhizat imalatı                              16,1      -4,4  
-Başka yerlerde sınıflandırılmamış                  9,3      10,0
makine ve ekipman imalatı 
-Motorlu kara taşıtı-römork, yarı römork       10,0      10,5    
imalatı
-Diğer ulaşım araçlarının imalatı                  101,2    -13,1   
-Mobilya imalatı                                             15,4     16,0
-Diğer imalatlar                                             24,5     28,0    
-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı       7,0     27,0