Advertisement

Küçük ölçekli şirketlerin ABD'nin büyümesi üzerindeki etkisinin azaldığına dikkat çeken Citigroup Inc.'in ekonomistlerine göre, küçük şirketler toparlanmadaki eksik halka olmayı sürdürecek.

Citigroup'un araştırmasına göre 500 kişinin altında çalışanı olan şirketlerin  toplam istihdamdaki payı 2008'deki resesyonda ilk kez yüzde 50'nin altına geriledi ve o noktadan sonra çok fazla ilerleme de kaydetmedi. Küçük ölçekli şirketlerin gayrisafi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 50'lere yaklaşmasının ardından 2001'de düşüşe başladı ve 2008'de yüzde 45'lere kadar geriledi.

Büyük şirketlerdeki güven kazançlarının aksine, küçük ölçekli şirketlerin beklentileri resesyonist seviyelerde kalarak, küreselleşme ve yerel bankaların konsolidasyonuyla azalan kredilerin arz ettiği zorlukları yansıttı. Bu durum, dünyanın en büyük ekonomisinin, innovasyon yoluyla büyüme ve üretimin desteklenmesine yardımcı olan küçük ölçekli şirketlerin desteğini kaybedeceği anlamına geliyor.

Küçük ölçekli şirketlerin uzun zaman baskı altında olmayı sürdüreceğini söyleyen Citigroup'un uluslararası ekonomi küresel başkanı Nathan Sheets, küresel çapta rekabetin, dağıtım, iletişim ve ulaşım kanalları kurmak anlamına geldiğini, bunun da büyük şirketler için daha kolay olduğunu belirtti.