Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı ve iadesi işlemlerine ''13 Şubat 2013'' tarihi itibariyle başlanacağını açıkladı.

Bakan Şimşek, 2B alanlarının değerlendirilmesine yönelik olarak Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6292 sayılı Kanun kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığını ve taşınmazların hak sahiplerine satışı veya iadesi işlemlerine başlanılması için illere talimat verildiğini bildirdi.

Satışların veya iade işlemlerinin 13 Şubat 2013 tarihi itibariyle başlayacağını açıklayan Şimşek, şöyle konuştu:

''Halen söz konusu Kanun kapsamında yaklaşık 500 bin vatandaşımız başvurularını yapmıştır. Henüz başvuru yapmamış vatandaşlarımızın süresi için başvurularını yapmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın başvuru yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla, başvuru bedeli alınması uygulamasına son verilmiştir. Ayrıca, bedel yatırmadan başvuru yapan dar gelirli vatandaşlarımızın başvuruları da geçerli kabul edilmiştir. Daha önce, bedel yatırarak başvuru yapan vatandaşlarımızın ödedikleri başvuru bedeli satış bedelinden mahsup edilecek, eğer satın almak istemezlerse kendilerine başvuru bedeli iade edilecektir.''

-Rayiç bedeller belirlendi

2B taşınmazlarını rayiç bedellerinin, defterdarlıklar veya malmüdürlükleri tarafından tespit edildiğini kaydeden Maliye Bakanı Şimşek, bu bedellerin, il tarım müdürlükleri, ticaret ve ziraat odaları, emlakçılar, belediyeler, köy ve mahalle muhtarlıkları, bilirkişilerin görüşleri ve emsal nitelikteki taşınmazların satış bedelleri dikkate alınarak parsel bazında belirlendiğini söyledi.

Belirlenen rayiç bedellerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve emsallerine göre tutarlı olup olmadığı hususlarında gerekli kontrol ve test çalışmalarının Bakanlığın üst yönetim organizasyonlarında iller bazında titizlikle yürütüldüğünü ve bu kapsamda yapılan çalışmaların tamamlandığını belirten Şimşek, başvuru yapan vatandaşların, hak sahibi olduğu taşınmazların rayiç bedellerini ''www.milliemlak.gov.tr'' adresinde öğrenebileceklerini de bildirdi.

-400 metrekareye kadar yüzde 50 satış bedeli uygulaması

Özellikle meskun alanlarda ve kırsal kesimlerde bulunan 2B taşınmazlarının kullanıcısı olan dar gelirli ve alım gücü olmayan vatandaşların ödeme zorluğu ile karşılaşmamaları için Kanun'da değişiklik yapıldığını hatırlatan Mehmet Şimşek, bu kapsamda, taşınmazın 400 metrekarelik kısmında yüzde 50 satış bedeli uygulaması getirildiğini, birden fazla taşınmazda hak sahibi olan vatandaşların, bu uygulamadan tercih edeceği bir taşınmaz için yararlanabileceğini kaydetti.

Vatandaşların bürokratik bir takım işlemlerle zaman harcamasını engelleyecek ve süreci düzenli ve planlı bir şekilde gerçekleştirecek gerekli tedbirlerin alındığını da ifade eden Şimşek, ''Hak sahibi vatandaşlarımız satış sürecinde karşılaşacakları problemler ile tereddüt edecekleri hususlar hakkında '2b@milliemlak.gov.tr' adresine gönderecekleri elektronik postalar veya Bakanlığımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile defterdarlık ve malmüdürlükleri aracılığıyla bilgi edinebileceklerdir'' dedi.

-Elde edilen gelir nerede kullanılacak?

Bakan Şimşek, 2B taşınmazlarından, bedelsiz iade edilen, proje alanında kalan, kamu hizmetine ayrılanlar ve özel kanunlar kapsamında kalanların satılamayacağını vurguladı.

2B arazilerinin satışından bu yıl için 4,8 milyar lira gelir planlanmakla birlikte toplam 9,8 milyar lira gelir elde edileceğini tahmin edildiğini kaydeden Şimşek, ''Bu gelirlerin yüzde 3'ü tarihi eserlerimizin onarımı, yüzde 15,2'si afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, kalanı bütçe imkanları dahilinde yeni orman alanlarının oluşturulması amacıyla kullanılacaktır'' diye konuştu.

-Başvuru için son 18 gün

2B arazilerinin satışı için hak sahipleri 28 Şubat 2013 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Taşınmazların satış bedeli, 3 ay içinde peşin veya taksitle ödenebilecek. Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesi halinde doğrudan satın alma hakkı düşecek.

Rayiç bedeli 100 lira olan taşınmaz için peşin ödemede 56 lira, yarısını peşin ödemede 63 lira, taksitli ödemede 70 lira tahsil edilecek. 400 metrekareye kadar olan taşınmazlar için de 100 liranın 50 lirası alınacak.

Satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazlar için 3 yılda 6 eşit taksitle, dışındaki taşınmazlar için ise 4 yılda 8 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecek.

İpotek tesis edilmesi veya banka teminat mektubu alınması halinde taşınmaz tapuda devredilebilecek. Devredilen taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde, borcun kalan tutarından alıcılar sorumlu olacak.