Advertisement

Sanayi üretim endeksi, 2013 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, bir önceki aya göre ise 2,3 arttı. Üretim Aralık ayında yüzde 1.5 düşmüştü. Sanayi üretimi Ocak ayında, takvim ve mevsim etkilerindena rındırılmış rakamla yüzde 1.9'luk bir artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada, geçen yılın aynı ayına göre üretim, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 3,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise yüzde 3,2 azaldı. İmalat sanayi üretimi ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada bir önceki aya göre kıyaslandığında ise üretim, madencilik ve taşocakçılığında üretim yüzde 0,3, imalat sanayinde yüzde 2,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 0,5 arttı.

Sanayi üretimi bu yılın Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artış gösterirken, ana sanayi gruplarındaki en yüksek artış yüzde 5,8 ile dayanıksız tüketim malı imalatında görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010=100 temel yıllı Sanayi Üretim Endeksi Ocak 2013 verilerini açıkladı.
Ana sanayi gruplarına bakıldığında, 2013 Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre, ara malı imalatı yüzde 3,7, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 5,8, sermaye malı imalatı da yüzde 0,4 artarken, dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 3,3, enerji imalatı ise yüzde 4 azaldı.

Sanayi alt sektörlerine bakıldığında üretimde en yüksek artış yüzde 15,4 ile içeceklerin imalatı ve kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması grubunda görülürken, diğer ulaşım araçlarının imalatı yüzde 31,2 oranında düştü.

-Temel yıl değişti-

Bu arada 2005=100 temel yıllı olarak yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi'nin, ekonomideki gelişmeler nedeniyle güncelliğini kaybetmesi, seçilen ürünlerdeki kalite farklılaşması ve sektör ağırlıklarındaki değişmeler nedeniyle 2010=100 temel yıllı olarak hesaplandı.

2010=100 temel yıllı Sanayi Üretim Endeksi'nde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerin kapsamı genişletildi. Sanayi Üretim Endeksi'nin yıllık değişimleri takvim etkisinden arındırılmış serilerden, aylık değişimleri ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerden hesaplandı. Karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla 2010 temel yıllı endeksler, 2005 yılına kadar geri çekilerek bu haber bülteni ile kullanıcılara sunuldu.

Daha önce hesaplanan endekslere, ikili ekonomik faaliyet bazındaki endeksler ile Ana Sanayi Grupları ilave edildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemlerinde de yöntem değişikliğine gidildi.

2010=100 temel yılla birlikte Sanayi Üeritim Endeksi hesaplamasında kullanılan işyeri ve madde sayıları da güncellendi. 2005=100 temel yıllı endekste 4 bin 850 olan işyeri sayısı 2010=100 temel yıllı hesaplamada 5 bin 67'ye çıkarıldı. Endeks hesaplamasında kullanılan madde sayısı da bin 382'den bin 868'e yükseldi.

Ürün ağırlığı olarak Sanayi Üretim Endeksi kapsamında yer alan maddelerin ağırlıkları kullanıldı. Bu çerçevede Madencilik ve Taşocakçılığı sektörünün toplam sanayi içindeki ağırlığı artarken, İmalat Sanayinin ağırlığı azaldı. İmalat Sanayi içinde yer alan sektörlere bakıldığında 2005=100 temel yıllı Sanayi Üretim Endeksi'nde yer alan ağırlıklı sektör teksil ürünlerinin imalatı sektörü iken, 2010=100 temel yıllı Sanayi Üretim Endeksi'nde gıda ürünlerinin imalatı sektörü en ağırlıklı sektör oldu.

-Üretim verileri-

TÜİK verilerine göre 2013 Ocak ayında 2010=100 temel yıllı sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:
AYLAR     2009   2010   2011   2012   2013
-------   -----  -----  -----  -----  -----
Ocak      -21,0   14,0    19,1    1,6     1,9  
Şubat     -21,3   16,0    14,4    2,5
Mart       -20,5   18,8    11,9    3,7
Nisan      -18,6   17,2     9,7    4,0
Mayıs     -14,2   14,7      8,6    5,7
Haziran   -11,8   10,0    10,0    2,1
Temmuz   -9,4     9,5      8,4    3,3
Ağustos   -9,0    12,5      8,1    0,5
Eylül        -7,7     9,9      8,3    3,5
Ekim        -1,1     8,3     10,4    0,8
Kasım        4,8     6,5      7,0    3,8
Aralık        5,5    14,8      3,8   -1,8 
YILLIK    -10,4    12,4      9,7    2,5

2012 ve 2013 yılları Ocak ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:
           
       İktisadi             .      .
       Faaliyet             .      .              
       Kolları             2012   2013

Toplam sanayi          1,6    1,9
-Madencilik             -1,4   -3,6
-İmalat sanayi          0,5     3,2
Elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi
ve dağıtımı               9,6   -3,2

İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2012 ve 2013 yılları Ocak ayı verileri de şöyle:
          İktisadi
          Faaliyet 
          Kolları                                         2012    2013

İmalat sanayi                                            0,5     3,2
-Gıda ürünleri imalatı                                   6,5     3,3 
-İçeceklerin imalatı                                   -3,2   15,4 
-Tütün ürün. imalatı                                  12,3    4,4
-Tekstil ürün. imalatı                                  -3,8    7,1 
-Giyim eşy. imalatı                                     -9,4    8,5
-Deri imalatı                                             -8,1  -14,2  
-Ağaç ve ağaç ve mant. im.                        -9,6   -2,7
-Kağıt ürünleri imalatı                                   0,7    9,0
-Kayıtlı medyanın basılması                            8,2  15,4
-Kok kömürü ve rafine edilmiş    
petrol ürünleri imalatı                                 -13,7   4,3
-Kimyasal imalatı                                        -3,4   0,8
-Eczacılık imalatı                                        -0,4  10,2
-Plastik ürünleri imalatı                                 3,2    0,7
-Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı                                       -10,9    9,6
-Ana metal sanayi                                       0,8    1,7
-Fabrikasyon metal ürünleri im.                     16,4    2,0
-Bilgisayar imalatı                                     -16,5   -8,1  
-Elektrikli teçh. imalatı                                -3,8    4,4
-Başka yerlerde sınıflandırıl.          
makine ve ekipman imalatı                           10,9   -2,9 
-Motorlu kara taşıtı...imalatı                          0,1    6,4
-Diğer ulaşım araç. imalatı                           30,3  -31,2
-Mobilya imalatı                                          3,0   -8,5 
-Diğer imalatlar                                         13,2    8,4
-Makine ekip. kuru. ve onarımı                       2,3    2,8