Advertisement

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü Erol Çıtak, sektörün özelleştirilmesi anlamına gelmeyen ancak serbest rekabet ortamı sağlayacak Serbestleşme Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle özel sektörün de demiryollarında yük ve yolcu taşıma hizmetleri ile (kamulaştırma bedelleri dahil tüm masraflar özel sektöre ait olmak üzere 49 yıllığına irtifak hakkı verilerek) demiryolu altyapısı yapma ve işletme imkanlarına kavuşabileceğini bildirdi.

Demiryolu sektörünün serbestleşmesiyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Çıtak, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün demiryolu sektörünün düzenlenmesinden sorumlu olacağını belirtti.

Çıtak, lisanslama ve emniyet gibi önemli konular başta olmak üzere demiryolunda kullanılacak olan çeken çekilen araçların hangi şartlarda hizmet vereceği, hangi standartlara uygun çalışacağı, tren ile altyapı işletmecilerinin tabii olacağı kuralların tespiti ve denetimi gibi konularda AB standartlarına uygun düzenleme görevlerinin yerine getireceğini ifade etti.

''Sektörün özelleştirilmesi anlamına gelmeyen ancak serbest rekabet ortamı sağlayacak olan Serbestleşme Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle özel sektör de demiryollarında yük ve yolcu taşıma hizmetleriyle demiryolu altyapısı yapma ve işletme imkanlarına kavuşabilecek'' diyen Çıtak, bu kapsamda Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün temel görevinin, sektörde eşit, serbest, adil ve sürdürülebilir rekabeti sağlamak olduğunu söyledi.

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün demiryollarında hizmet verecek firmaların uyacağı kuralları belirlemek, alt yapı işletmecileriyle tren işletmecileri arasında oluşabilecek uyuşmazlıklara çözüm üreteceğini anlatan Çıtak, şöyle konuştu:

''Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün kurulmasının amacı, demiryolu sektöründe genel olarak düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, trenlerin AB ile karşılıklı olarak işletilebilirlik esaslarını düzenlemek ve Serbestleşme Kanunu'nun çıkması halinde, adil ve serbest rekabet ortamında özel ve kamu sektörüne eşit olanaklar sağlamak. Bu kapsamda sektörde serbestleşmenin ilk somut ve yasal adımı olarak değerlendirebiliriz.''

-''Özel sektörü özendirecek''

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün serbestleştirme sürecinde özel sektörün hızla faal duruma gelmesini sağlayacak, özel sektörü özendirecek ve teşvik edecek ekonomik önlemleri alacak, bir işletmecinin piyasaya hakim duruma gelmesinin önüne geçecek tedbirler alacak ve doğal tekel niteliğindeki altyapıya erişimin ayrımcı olmayacak şekilde sağlanması için etkili bir regülasyon mekanizması oluşturacağını anlatan Çıtak, şunları kaydetti:

''Yapılacak yasal ve yapısal düzenlemeler ile demiryollarında yük ve yolcu taşıyacak firmaların demiryolu alt yapısını nasıl kullanacağı hukuki zemine oturtulacak. Örneğin, demiryolu altyapısını kullanarak hizmet vermek isteyen bir firmanın hangi şartlarda hizmet vereceği, çalışanlarının eğitim ve sertifikasyonu, kullanacağı araçların hizmete alınması gibi konular mevzuatla belirlenecek. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüze Avrupa Birliği IPA fonlarında da faydalanarak mevzuat çalışmalarına başlanmış olup, çalışmalar hızla devam etmektedir.''