Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Cadde ve sokakların 31 Aralık 2015'e kadar aydınlatma giderleri, bakanlık bütçesine konulacak ödenek, belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak.

AK Parti, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı'nın geçici 6. maddesi üzerinde önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde (cadde ve sokak) gerçekleşen aydınlatma giderleri, bakanlık bütçesine konulacak ödenek, ilgili belediyeler ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi 2 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde 10'u, diğer belediyelerde yüzde 5'i olarak uygulanacak. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde 10'u ile ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılarak karşılanacak. Bakanlar Kurulu bu düzenleme kapsamındaki oranları iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Tasarının geçici 9. maddesi üzerinde kabul edilen önergeye göre ise üretim lisansına dercedilen inşaat öncesi süre içerisinde üretim tesisinin inşaatına başlanması için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini ikmal edememiş tüzel kişilere, varsa kalan inşaat öncesi sürelerine ek olarak, yoksa sadece 6 ay ek süre verilecek. Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde de yükümlülüklerini ikmal edemeyen tüzel kişilerin lisanslar iptal edilecek.

Kamu kuruluşlarından elektrik üretim tesisi kurmak üzere redevans usulü ile alınmış kömür sahası için verilmiş lisanslar ile lisansa dercedilmiş inşaat öncesi süre içerisinde yapılması gereken kamulaştırma ve demiryolu rölekasyon işlemlerini bu süre içerisinde tamamlanamayacağı kuruma gerekçeleri ile belgelendirilen ve bu gerekçeleri kurul tarafından kabul edilen lisanslar için ise süre verilmeyecek.
TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, tasarının geçici 9. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.

Sağlam, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine, saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.