Advertisement

Hazine garantili dış borç stoku, 2012 yılı sonu itibarıyla 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı sonu itibarıyla Hazine garantili dış borç stok verileri ile kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stok verilerini açıkladı.

Buna göre, 2012 yılı sonu itibariyle 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşen borçların, 5 milyar 406 milyon doları kamu kesimine, 4 milyar 119 milyon doları ise özel sektöre ait oldu.

Kamu kesiminin borçları arasında genel yönetimin borcu 1 milyar 162 milyon dolar olurken, bunun 1 milyar 160 milyon doları mahalli idarelere, kalan kısmı da fonlara ait.

2011 yılında 2 milyar 67 milyon dolar olan kamu bankalarının borcu ise 2012 yılı sonu itibarıyla 3 milyar 136 milyon dolara yükseldi.

Finansal olmayan kuruluşların 2011'de 1 milyar 162 milyon dolar olan borç miktarı da söz konusu dönemde 1 milyar 107 milyon dolara düştü. Bu borcun tamamı KİT'lere ait.

Bu arada, 2011 yılında 3 milyar 880 milyon dolar olan özel sektör borçları 2012 yılı sonu itibarıyla 4 milyar 119 milyon dolara çıkarken, bu borcun 4 milyar 105 milyon dolarlık kısmının bankalara ait olması dikkati çekti.

Öte yandan, 2012 sonu itibariyle kamu kuruluşlarınca sağlanan Hazine garantisiz dış borç stoku da 2011'de 3 milyar 545 milyon dolarken, geçen yılın sonu itibariyle 4 milyar 971 milyon dolara yükseldi.

AA